De functie in het kort

VLAIO heeft een centrale rol in de uitrol van de Vlaamse beleidsplannen voor de klimaat- en energietransitie (Vlaams Energie- en Klimaatplan). Met al onze acties ondersteunen we innovatie en ondernemerschap in dat domein. Hierbij gaat het dikwijls om ambitieuze (investerings-)projecten die een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen kunnen genereren of voor een substantiële doorbraak en/of versnelling kunnen zorgen m.b.t. de prioritaire beleidsdoelstellingen binnen Vlaanderen. Dergelijke projecten doen beroep op verschillende overheidsdiensten (financiering, subsidies, regelgeving, vergunningen, …). Daarom hebben we een specifieke aanpak opgezet (economische speerpuntprojecten – ESP) om hen hierbij gericht en snel te ondersteunen.

Vanuit het Team Missies & Transities zoeken we een gemotiveerde collega om deze uitdagende opdracht mee in te vullen. In ons klein team zal je aanvragers bijstaan en een aantal specifieke verantwoordelijkheden opnemen, waarbij je gebruik maakt van je ervaring met energievraagstukken en innovatie daaromtrent. Je komt in contact met alle hoeken van het agentschap. Samen met de collega’s actief rond energie en klimaat ondersteun je de realisatie van het VEKP.

Voor meer info zie selectiereglement.

Wie zoeken we?

1. Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de eigen entiteit.
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de eigen entiteit in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] .
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de eigen entiteit en hebt een vrijstelling[2] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

2. Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring.

Wat bieden we?

  • Je werkt via een systeem van glijdende werktijden en hebt gelegenheid om verschillende dagen per week te telewerken.
  • De hoofdplaats waar je werkt ligt in Brussel.
  • We bieden je 35 dagen vakantie per jaar en daarnaast ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • Je wordt aangeworven in de graad van adviseur ingenieur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A221. Beroepservaring in de openbare sector wordt volledig gevalideerd. Relevante privé-ervaring of ervaring als ondernemer worden normaliter ook verloond (tot maximum 20 jaar).
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt door de werkgever betaald.
  • Je ontvangt maaltijdcheques.
  • Daarnaast biedt de Vlaamse Overheid je ook nog een aantal andere voordelen in natura zoals een fietsvergoeding, een gratis basishospitalisatieverzekering (Je kan deze upgraden of gezinsleden aansluiten tegen een gunstig tarief), een griepvaccinatie, korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen,…
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Eric Min

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: