Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidscoördinator

Beleidscoördinator

Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is essentieel om ons leven vorm te geven. Onze thuis is de plaats vanwaar we letterlijk en figuurlijk vertrekken om te leren, te werken, … kortom, ons leven uit te bouwen. Jij kan meewerken aan een thuis voor iedereen en samen met ons kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen in Vlaanderen mogelijk maken.

Als juridisch adviseur binnen de afdeling Beleid van het agentschap Wonen in Vlaanderen maak je deel uit van een team dat voor een breed gamma aan beleidsmatige opdrachten kan worden aangesproken. Jouw basisopdracht bestaat erin om de juridische beleidsontwikkeling rond betaalbaarheid en woningkwaliteitsbewaking inhoudelijk te coördineren en te waken over het juridisch beleidskader van het woonbeleid. Je staat in over de inhoudelijke aansturing van de betrokken medewerkers en waakt over een goede afstemming met andere afdelingen en met relevante stakeholders. Tevens waak je over een goede afstemming tussen beleidsdossiers.

Beschik je over een analytische, open en creatieve geest? Heb je juridische ervaring in het woonbeleid en heb je de ambitie om in teamverband mee trekker te zijn in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van het woonbeleid? Ben je een teamspeler die zich vlot mondeling en schriftelijk kan uitdrukken en die de samenwerking kan stimuleren binnen het agentschap en ook met het kabinet van de minister en de andere spelers van het beleidsdomein? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

  • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen Wonen in Vlaanderen.

Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen Wonen in Vlaanderen in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.

Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen Wonen in Vlaanderen en hebt een vrijstelling  voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

  • Je hebt een masterdiploma in de rechten.
  • Je hebt beroepservaring met beleidscoördinatie en de beleidscyclus.

Jouw voordelen

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit).

  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde rol of een hogere rang bent tewerkgesteld.

  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de
    selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Havenlaan 88, Herman Teirlinlinck gebouw, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ilse Haesendonck

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: