De functie in het kort

Als beleidsmedewerker onroerend erfgoed formuleer je kwaliteitsvolle en onderbouwde voorstellen die de beleidsbepaler(s) in staat stellen om de juiste beslissingen te nemen. Dat doe je door proactief informatie te genereren, te verzamelen en te verwerken. Je ondersteunt en onderbouwt het onroerenderfgoedbeleid en de beleidsplannen met kennis en data.

Daarnaast volg je de onroerenderfgoedregelgeving op. Zo ben je onder meer verantwoordelijk voor de opmaak van nieuwe regelgeving en voor de monitoring, evaluatie en wijziging van bestaande regelgeving. Concreet sta je in voor de inhoudelijke voorbereiding, het beleidsmatig afwegen, het intern en extern aftoetsen van voorstellen, waarna deze doorvertaling krijgen in regelgeving. Je bent hierbij ook verantwoordelijk voor de administratieve en inhoudelijke voorbereiding van beslissingen door de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Je betrekt belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling en je toetst de voorstellen op regelmatige basis met hen af. Je streeft hierbij naar optimale betrokkenheid en draagvlak. Daarnaast leg je goede formele en informele contacten met de beleidsuitvoering en onderhoud je dat netwerk. Zo identificeer je (neven)effecten, opportuniteiten of structurele knelpunten in de uitvoering en vertaal je die in een bijsturing van het beleid of de instrumenten.

Je draagt ook bij aan de beleidsmonitoring en beleidsevaluatie zodat we de juiste indicatoren opvolgen, en dit op een kwaliteitsvolle wijze. De monitoringresultaten vergelijk je met de vooropgestelde beleidsintenties, waarna je voorstellen voor bijsturing van het beleid formuleert.

Je houdt actief je kennis en ervaring over onroerenderfgoedbeleid bij en wisselt die uit zodat je via integratie van de nieuwste technieken en methodieken de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding continu kan verbeteren.

Tenslotte draag je bij aan de communicatie over beleidsbeslissingen en onroerenderfgoedbeleid.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid

Wat bieden we?

• je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar

• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Eva De Troyer

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: