De functie in het kort

Beleidsmedewerker Financiering Waterbeleid - ref. 21 52 PIW CGS A

De functiehouder dient economisch goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen te doen om de beleidsbepaler(s), zoals bv. de Vlaamse Regering, de functionele minister(s) en de Vlaamse Milieumaatschappij, in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden enerzijds en het kader uitwerken om de op Vlaams, Europees of internationaal niveau genomen beleidsbeslissingen te implementeren anderzijds. De functiehouder moet de onderbouwing vooral op economisch vlak sterk uitwerken, zowel op schaal Vlaanderen als op gebiedsgericht niveau.

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data e, competenties in opgenomen zijn.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Kor Van Hoof tel: 053 72 63 46/ 0479 61 52 61 of via e-mail k.vanhoof@vmm.be

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een Master diploma (bij voorkeur met een volledige of gedeeltelijk opleiding in een economische richting).

Competenties:

-Goede kennis van:
 -Economische aspecten van het waterbeleid en de financiering/ de financieringsstromen van het milieubeleid/integraal waterbeleid
 -Methodologieën om de impact van acties en maatregelen economisch te evalueren
 -Het Engels en het Frans
 -Goed vertrouwd zijn met het MS Office pakket.

-Kennis van:
 -Het functioneren van het watersysteem
 -De kernprincipes en doelstellingen van het integraal waterbeleid
 -De bestuurlijke organisatie van het waterbeleid in het algemeen en het integraal waterbeleid in het bijzonder; de actoren betrokken bij het integraal waterbeleid
 -Het Europees waterbeleid en de organisatie en bevoegdheidsverdeling van het waterbeleid in België

-Affiniteit met:
 -Milieu in het algemeen en milieu-economie in het bijzonder.
 -Affiniteit met regelgeving en regelgevingsprocedures.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

annelien Gyselinck

    Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

    Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

    Volg werken voor Vlaanderen op: