De functie in het kort

Beleidsmedewerker Landbouw Ref. 21 31 APIWGWW CGS A

De Beleidsmedewerker Landbouw is verantwoordelijk voor de onderbouwing van het waterkwaliteitsbeleid met een focus op het mest- en pesticidenbeleid. De functiehouder dient goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen te doen om de beleidsbepaler(s), zoals bv. de Vlaamse Regering en de functionele minister(s) en de Vlaamse Landmaatschappij, in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden enerzijds en het kader uitwerken om de op Vlaams, Europees of internationaal niveau genomen beleidsbeslissingen te implementeren anderzijds.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Veronique Van Den Langenbergh tel: 0473 70 88 46 of via e-mail  v.vandenlangenbergh@vmm.be

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties zijn opgenomen.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een master diploma (bij voorkeur in een wetenschappelijke richting).

Technische competenties
Goede kennis van:
-Het functioneren van het watersysteem
-De kernprincipes en doelstellingen van het integraal waterbeleid in het algemeen en het mestbeleid in het bijzonder
-De nutriëntencyclus
-De bestuurlijke organisatie van het waterbeleid en de actoren betrokken bij het integraal waterbeleid en het landbouwbeleid
-Engels en Frans

Kennis van
-De regelgeving inzake het waterbeleid en landbouwbeleid in het algemeen en het mestbeleid in het bijzonder
-Het Europees waterbeleid en de organisatie en bevoegdheidsverdeling van het waterbeleid in België

Affiniteit met
-Milieu in het algemeen en ruimtelijke ordening
-Affiniteit met regelgeving en regelgevingsprocedures

Goed vertrouwd zijn met het MS Office pakket.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: