Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Spreekt stedelijke natuur je aan? Verdiep jij je graag in een materie en dossiers? Ben je voorstander van een brede kijk en samenwerkingen over de beleidsdomenen heen? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

De beleidsmedewerker stedelijke natuur is verantwoordelijk voor een innovatieve aanpak van het thema stedelijke natuur, en is de projectleider van dit innovatietraject. Je ontwikkelt de nieuwe beleidsdomeinoverschrijdende  aanpak van de  natuurweefselplanning en geeft het concept vorm in pilootprojecten, waarbij je samenwerkt met lokale besturen en de betrokken actoren in de buurt. Je bouwt op basis van de verworven inzichten een levend kennisnetwerk uit, en werkt samen met Inverde een opleidingstraject uit voor regisseurs stedelijke natuur.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het agentschap Natuur en Bos in de graad van deskundige of programmeur ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen binnen het agentschap Natuur en Bos én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van deskundige of programmeur.
  • Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot het beleidswerk en advisering rond natuur- en bosbeheer en meer bepaald rond stedelijke natuur.
  • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Wat bieden we?

• Je wordt bevorderd in de graad van hoofddeskundige (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal B211. Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
• Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36).
• De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Havenlaan 88/75, VAC Brussel - Herman Teirlinck gebouw, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: