Je functie in het kort

DE VACATURE IN HET KORT

Wil jij graag de brug vormen tussen de verschillende actoren op de arbeidsmarkt? De regisseur van de loopbaanfilm van heel wat burgers? En dit in één van de meest boeiende sectoren, Bouw & Hout? Dan ben jij de collega die wij zoeken! Ben jij betrokken en werk je klantgericht? Ben je een teamplayer voor wie samenwerken een evidentie is? Ben je communicatief vaardig en heb je zin voor verantwoordelijkheid? Dan is deze vacature zeker iets voor jou! De sector Bouw en Hout is een erg uitdagende sector die steeds in beweging is. Bovendien krijg je de mogelijkheid om een gediversifieerd takenpakket op te nemen.

FUNCTIECONTEXT


Als sectoraal bemiddelaar Bouw en Hout bemiddel je tussen werkgever en werkzoekende, met het oog op een duurzame tewerkstelling. Hierbij maak je gebruik van een goede mix van communicatiekanalen en bestaande tools. Als bemiddelaar zet je je kennis en competenties in bij het (digitaal) bemiddelen van klanten naar werk, richting opleidingen of een ander aanbod van VDAB. Ook werkzoekenden in opleiding, volg jij actief op. Je bent gericht op samenwerking (met bemiddelaars, accountmanager, opleidingscentra, enz.) en je zorgt voor de gepaste doorverwijzing.
De sector Bouw en Hout is verspreid over drie locaties in Oost-Vlaanderen namelijk Hamme, Wondelgem en Zottegem. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met als standplaats het opleidingscentrum van Zottegem (we hebben ook zitdagen in Aalst en Oudenaarde). VDAB zet sterk in op digitale dienstverlening, thuiswerk is dan ook duidelijk ingebed in onze organisatie.  Een richtinggevende balans tussen thuiswerk en werken op locatie wordt geschat -na jouw inwerkperiode- op 50/50, uiteraard afhankelijk van dienstnoodwendigheden en teamafspraken. Je krijgt voldoende vrijheid in het invullen van jouw agenda, uiteraard in overleg met je teamleider.
De eerste 2 jaar is dit een vlinderfunctie, aangezien dit geen 'vaste' plek in de sector Bouw en Hout is. In die eerste 2 jaar staat ook de standplaats niet vast.
Als bemiddelaar pas je de principes toe van het ‘actief en consequent bemiddelen’. De sector Bouw en Hout kent grote uitdagingen maar is een erg dankbare sector. Er zijn ook tal van samenwerkingen met partners door middel van opleidingen. De functie die jou wacht is allerminst eentonig! 

Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden.

Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n)[1]:
●Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid [2].
●Of je bent in het bezit van een ervaringsbewijs[3] van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, voeg je een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.


[1]
[2] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
[3] Tot 31/12/2018 was het mogelijk om een ervaringsbewijs arbeidsconsulent te behalen. Vanaf 2019 worden er geen assessments meer georganiseerd en kan het ervaringsbewijs niet meer behaald worden. Ervaringsbewijzen arbeidsconsulent behaald vóór 1/1/2019 blijven wel geldig.

Jouw voordelen

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook thuis werken of in een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.
  Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2778,61 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

Je werkplek

Adres

Leenstraat 24, Zottegem 9620 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Christophe Houttekier

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: