Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bemiddelaar intensieve dienstverlening (VDAB Menen)

Bemiddelaar intensieve dienstverlening (VDAB Menen)

Diplomaniveau
Graduaats- of bachelordiploma

of gelijkwaardig door ervaring

Organisatie
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Contract
Bepaalde duur

Voltijds

Solliciteer
Solliciteer Tot en met 30 juli 2024

Je functie in het kort

Het team intensieve dienstverlening provincie West-Vlaanderen – regio Menen is op zoek naar een bemiddelaar intensieve dienstverlening. Je werkt met werkzoekenden die willen hervatten na langdurige arbeidsongeschiktheid (RIZIV) en met personen met een cognitieve, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (afgekort als CMPPS-problematiek) .  Jouw standplaats wordt VDAB Menen maar er wordt van de nieuwe bemiddelaar ook ondersteuning verwacht in de andere kantoren van de regio (Kortrijk & Waregem).
Als bemiddelaar in een team intensieve dienstverlening (IDV) ben je een gespecialiseerde actor rond het inschatten en de trajectbepaling van werkzoekenden. Als bemiddelaar IDV zet je jouw klanten aan om hun loopbaan zelf in handen te nemen en beschouw je werk als een hefboom naar integratie. In dit team werken we vooral met werkzoekenden die nog een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en bekijken we met welke acties we deze afstand kunnen verkleinen. Dit kan gaan over klanten met een medische of psychische problematiek, klanten met een welzijnsproblematiek, anderstaligen of klanten met een combinatie van drempels die de zoektocht naar werk bemoeilijken. Daarom is het een pluspunt als je affiniteit hebt met de doelgroep. Je schat de afstand tot de arbeidsmarkt van klanten in en brengt het functioneren en de ondersteuningsnood van deze klanten in kaart.
Je kan werken onder tijdsdruk en bent stressbestendig. Je rapporteert in een klantendossier en bent administratief nauwkeurig. Je respecteert deadlines en gemaakte afspraken met partners, klanten en collega’s. Je communiceert vlot (zowel schriftelijk als mondeling) en kan, waar nodig, je spreekstijl aanpassen aan de doelgroep.
Als bemiddelaar IDV beschik je over een gezonde dosis empathie en communicatieve vaardigheden, ben je resultaatgericht, kan je zelfstandig werken, maar ben je evengoed een teamplayer. Je zal terechtkomen in een klein en hecht team waar ook ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit.

Meer informatie over de selectieprocedure vind je terug in het selectiereglement. De jurygesprekken vinden plaats op maandag 6 augustus, houd deze datum reeds vrij.

Wie ben jij?

Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen op uiterste indieningsdatum: 
Je hebt een bachelordiploma
- Studeer je ten laatste af in juni 2024? Dan kun je ook al deelnemen aan de selectie. Als je na de selectieprocedure in dienst mag treden, kan dit van zodra je je diploma hebt behaald.
- Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.
- Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het niveau van de functie (omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs)? Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij www.werkenvoor.be. 
Je kunt deelnemen via externe mobiliteit als je als contractueel of vastbenoemd personeelslid (buiten proeftijd) bij een externe overheid werkt in een functie van hetzelfde niveau als die van de vacature. Onder externe overheid wordt begrepen:
Federale overheid;
Diensten van andere gemeenschappen en gewesten;
Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement);
Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s);
Onderwijssector.
Je wordt, na een succesvolle selectieprocedure, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
Je werkt al bij de Vlaamse Overheid
- Vind een nieuwe uitdaging binnen de Vlaamse overheid via horizontale mobiliteit
Je werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een functie die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als die van de vacante functie. 
Na een succesvolle selectieprocedure neem je de functie contractueel op, tenzij je als ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse overheid bent tewerkgesteld via een selectieprocedure die werd gepubliceerd vóór 1 juni 2024. In dat geval krijg je ambtshalve verlof voor deze tijdelijke contractuele functie.
- Groei verder binnen de Vlaamse overheid via bevordering
Je werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een graad van niveau C.  
Je hebt, op datum van publicatie, 4 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot arbeidsbemiddeling. 
Je laatste functioneringsevaluatie mag geen onvoldoende zijn.
Na een succesvolle selectieprocedure neem je de functie contractueel op, tenzij je als ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse overheid bent tewerkgesteld via een selectieprocedure die werd gepubliceerd vóór 1 juni 2024. In dat geval krijg je ambtshalve verlof voor deze tijdelijke contractuele functie. 

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (Sigrid Dedeckere, sigrid.dedeckere@vdab.be).Jouw voordelen

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur voor 1 jaar
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. - Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag. 6,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal NB111. Anciënniteit verworven bij de Vlaamse Overheid wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring buiten de Vlaamse Overheid kan gedeeltelijk worden gevaloriseerd. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.
  Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Wervikstraat 186, Menen 8930 BEL

Routeplanneropent in nieuw venster

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sigrid Dedeckere

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden, los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in de selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: