De functie in het kort

Heb je een hart voor de non-profit sector?
Beschik je over de nodige communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen?
Ben je een gemotiveerde teamplayer en denk je graag oplossingsgericht.
Zie je jezelf als een brugfiguur tussen VDAB, de werkzoekende en de partners waarmee we samenwerken? Bezit je de nodige commerciële flair? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Meer weten? Lees zeker de volledige functiebeschrijving in de bijlage.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

Je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen VDAB.
Je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen VDAB in een betrekking met een salarisschaal van rang B1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] .

Of

Je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen VDAB en je bent geslaagd in de generieke proeven voor de gevraagde graad.


[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).

Wat bieden we?

  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
  • Je ontvangt maaltijdcheques (per gewerkte dag).
  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
  • Je proeftijd met een individueel vormingsprogramma bedraagt 9 maanden voltijds. De proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature werkt.
  • Je kan op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je neemt de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing op.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tayina Ballon

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: