De functie in het kort

Schrikt het jou niet af om aan de slag te gaan met klanten met een verre afstand tot de arbeidsmarkt? Ben je iemand die sterk empathisch is maar die tegelijk wel van aanpakken weet? Heb je interesse voor en affiniteit met de doelgroep en heb je voldoende geduld? Ben je een teamplayer die ook zelfstandig kan werken? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!

Momenteel kijkt VDAB West-Vlaanderen uit naar een bemiddelaar voor het wijk-werk team Oostende.

Dit zijn jouw taken als bemiddelaar wijk-werken (niet beperkend):

 • de werkzoekende matchen met concrete opdrachten in kader van het wijk-werken
 • je signaleert eventuele problemen of aandachtspunten aan de VDAB-bemiddelaar of de OCMW-consulent
 • je begeleidt het functioneren van de werkzoekende en werkt aan competentieversterking in kader van doorstroom naar het NEC (normaal economisch circuit) na maximum 1 jaar
 • je volgt de werkzoekende op in functie van het wijk-werken
 • je hebt minimaal tweemaandelijks contact met de werkzoekende
 • je beheert het wijk-werkdossier in het wijk-werkplatform
 • je vult het VDAB dossier van de werkzoekende aan waar nodig en relevant en staat in nauw contact met de toeleider
 • je zorgt bij gebruik van papieren cheques voor invoer van prestaties van de wijk-werkers in het wijk-werkplatform en voert een minimale boekhouding (cheques)
 • je onderhoudt contacten met de gebruikers in functie van opvolging van de werkzoekende / leefloongerechtigde tijdens het wijk-werken
 • je onderhoudt goede contacten met de lokale besturen

Wie zoeken we?

Ben jij iemand die van wanten weet en houdt van een goed gevulde werkdag? Dan is wijk- werkbemiddelaar iets voor jou.

We zoeken iemand die:

 • graag initiatief neemt en autonoom kan werken in teamverband
 • goed kan omgaan met mensen in alle omstandigheden, m.a.w. je bent empathisch en klantgericht, maar je kan ook een negatieve boodschap zodanig overbrengen dat een goede verstandhouding niet wordt geschaad
 • gezond verstand heeft om verschillende belangen met elkaar te verzoenen
 • kiest voor een heldere communicatie met klanten, teamleden, doorverwijzers, partners, enz... zo vaak als nodig is
 • stevig in zijn/haar schoenen blijft staan, ook als het eens waait
 • en tenslotte: lijdt aan een aanstekelijk enthousiasme en besmettelijk optimisme!

Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid 1 .

of

Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur (voor 1 jaar). Dit contract kan daarna overgaan in een contract van onbepaalde duur als de laureaat nadien meedoet en slaagt in een objectieve werving.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT- middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (7 euro per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2468,36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op vrijdag 3 december 2021 via het overmaken van je CV

Je sollicitatie met CV stuur je via mail naar steve.dinneweth@vdab.be met marian.houart@vdab.be, agnes.nuyttens@vdab.be en robert.declercq@vdab.be in CC.

Aan de hand van jouw CV gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. De deelnemingsvoorwaarden zijn terug te vinden onder punt 4.1. Enkel kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De cv-screening zal worden afgerond uiterlijk op 8 december 2021.

De jurygesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 15 december 2021.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Agnes Nuyttens

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: