De functie in het kort

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) is op zoek naar een Bouwkundige of Architect voor de afdeling Reguliere Financiering.

Schoolgebouwen zijn zeer belangrijk voor onderwijs en voor de vele leerkrachten, leerlingen en personeel die er gebruik van maken. AGION speelt hierin een cruciale rol door het subsidiëren van belangrijke investeringen in schoolinfrastructuur.
De afdeling Reguliere Financiering staat in voor het verwerken van subsidiedossiers van investeringen in onderwijsinfrastructuur die schoolbesturen bij ons indienen. Ze behandelt subsidieaanvragen en de principiële goedkeuring ervan en zorgt op basis van ingediende facturen voor een correcte subsidie-uitbetaling. Om dit goed te kunnen doen hebben we een collega nodig die zijn/haar weg kent in bouwplannen en daarbij de koppeling kan leggen met onze subsidieprocedures en processen.

Je wordt één van de 4 stafmedewerkers van de afdeling. Samen met het afdelingshoofd staan jullie in voor de dagelijkse leiding van 30 personeelsleden die subsidieaanvragen behandelen. 

Een greep uit jouw takenpakket:

- Je neemt actief deel aan de voorbereiding van de Commissie van Deskundigen en haar vergaderingen. Deze Commissie buigt      zich over subsidieaanvragen die afwijken van geldende subsidienormen
- Je neemt actief deel aan vergaderingen met externen als OVAM, VEB,…
- Je neemt actief deel aan de jury’s van erfgoedprojecten
- Je neemt actief deel aan vergaderingen met de onderwijskoepels over hun dossiers
- Je analyseert en oordeelt in moeilijke en complexe scholenbouwdossiers
- Je ondersteunt collega’s bij het lezen en interpreteren van bouwplannen
- Je coördineert projecten als de oproep huursubsidies en multifunctionaliteit
- Je formuleert verstaanbare en toepasbare werkafspraken voor de dossierbehandelaars
- Je beantwoordt concrete technische vragen van zowel externen (schoolbesturen, architectenbureaus, beleidsmakers) als de afdelingen van AGION m.b.t specifieke bouwprojecten en subsidiedossiers
- Je werkt mee aan afdelingsoverschrijdende projecten zoals klimaat en energie-efficiëntie in onderwijsinfrastructuur
- Je brengt de juiste mensen samen om dossiers te bespreken en beslissingen te nemen
- Je bent gemakkelijk aanspreekbaar voor de collega’s van je team
- Je zoekt mee naar oplossingen en verbeteringen van de werkzaamheden binnen de afdeling
- Je neemt deel aan het stafoverleg van de afdeling om de planning en organisatie van de afdeling vlot te laten verlopen
- Je informeert je teamleden over relevante beleidsbeslissingen of werkafspraken
- Samen met een collega sta je in voor de coördinatie van de werkzaamheden van een groep van een 15-tal dossierbehandelaars
- Voor de duidelijkheid geven we mee dat we niet van je verwachten dat je gebouwen ontwerpt of werven opvolgt

Kent een bouwplan voor jou geen geheimen? Hou je er van om collega’s te ondersteunen en begeleiden bij het lezen en interpreteren van deze bouwplannen? Werk je graag in teamverband en hou je van cijfers? Lees hieronder dan meer over het profiel dat we zoeken en de selectieprocedure

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum:

Heb je een masterdiploma (of een getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. ).

EN

Aantoonbare ervaring met planlezen

Wat ken je

Technisch
Je hebt kennis en/of ervaring met bouwdossiers en kan aan de hand van bouwkundige plannen, meetstaten en technische beschrijvingen bouwprojecten doorgronden

Nice to have
Je hebt affiniteit met onderwijs (of je bent bereid je op korte tijd in te werken)
Je bent bereid je op korte tijd in te werken van de werking van de overheid
Je bent bereid je op korte tijd in te werken in de specifieke reglementering m.b.t. reguliere financiering
Je hebt kennis (of je bent bereid je op korte tijd in te werken) van de toegepaste reglementeringen o.a. overheidsopdrachten, normenbesluit, EPB-regelgeving…

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een dynamische en flexibele werkomgeving in een organisatie op KMO-schaal
 • Ruime opleiding- en ontplooiingskansen.
 • Een opportuniteit om een bijdrage te leveren aan kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen
 • Een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever.
 • Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer.
 • Gratis aansluiting bij de hospitalisatieverzekering. Ook gezinsleden kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Een tussenkomst in jouw internetabonnement.
 • Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord (Consciencegebouw). Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas die aangeboden wordt via de Sociale Dienst van de Vlaamse Overheid.
 • 35 dagen vakantie per jaar
 • Glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken (3-4 dagen per week).
 • Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je loon wordt berekend op basis van de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
 • Je aanvangssalaris is minimaal 3334,06 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen (zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend en meegeteld worden als anciënniteit.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II Laan 15, Brussel 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Laure Stroo

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: