De functie in het kort

De Vlaamse Milieumaatschappij schakelt een versnelling hoger in haar communicatie over de Blue Deal en zoekt daarom versterking voor haar communicatieteam.

Met de Blue Deal bindt de Vlaamse regering de strijd aan tegen droogte en waterschaarste in Vlaanderen.
Als communicatiebeheerder ben jij de digitale verhalenverteller over de projecten die de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de Blue Deal zal uitvoeren. Je bereidt zowel de interne als externe communicatie voor en je communiceert via onze website, sociale mediakanalen, nieuwsbrieven …

Wat houdt jouw takenpakket in:
-Je geeft advies over te nemen communicatieacties op maat van de doelgroep en formuleert boodschappen helder
-Je maakt duidelijke communicatieplannen op
-Je werkt communicatieacties uit zoals persberichten, nieuwsberichten en sociale mediaberichten en zoekt er geschikt beeldmateriaal bij.
-Je communiceert zowel intern als extern
-Je evalueert de communicatieacties
-Je organiseert meetings en webinars
-Je maakt verslagen van vergaderingen
-Je doet administratieve taken zoals het opmaken van offertevragen.

En specifiek voor de Blue Deal:
-Je bent contactpersoon voor de Vlaamse coördinator Blue Deal voor de VMM communicatie
-Je werkt de communicatie van de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de Blue Deal uit

De communicatie over de Blue Deal-projecten zijn nieuwe taken die nog niet worden uitgevoerd door een personeelslid, maar je staat er niet alleen voor. Je komt terecht in een dynamische groep collega’s die nauw samenwerkt en elkaar ondersteunt. Binnen de dienst Communicatie krijg je de kans om je volop te ontplooien en je eigen accenten te leggen.

Lees ook het selectiereglement met informatie over het takenpakket en de competenties.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met
 Van 5 t.e.m. 9 juli: Barbara Vael tel 0473 40 97 20 of via e-mail b.vael@vmm.be
Van 12 juli t.e.m. 30 juli: Rafaël Huylebroeck tel: 053 72 67 57 of via e-mail r.huylebroeck@vmm.be

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een bachelor of diploma hoger onderwijs. Bij voorkeur heb je een opleiding genoten waarin je communicatievaardigheden hebt kunnen ontwikkelen.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierd project: project Blue Deal. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: