De functie in het kort

Vind jij ook dat achter iedere goede archeoloog, een goede conservator archeologie moet staan? Iemand met een passie voor ons erfgoed? Iemand met kennis van conservatiebehandelingen van archeologische materialen? Iemand die ook administratief sterk staat? Dan is de onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als Conservator Archeologie (ook wel Depotspecialist Conservatie, niveau B genoemd) werk je in het team Depot van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Vanuit het Onroerenderfgoeddecreet neemt het depot van het Agentschap twee rollen op zich:

Als verwerkingsdepot ondersteunt het de erkend archeoloog van het Agentschap bij het verwerken en onderzoeksklaar maken van de vondsten en stalen (bijv. wassen, zeven, uitvoeren van actieve en preventieve conservatiehandelingen, registreren) en de deponering van het archeologisch ensemble conform de decretale verplichtingen en de Code van Goede Praktijk.
Als erkend onroerenderfgoeddepot staat het in voor het beheer en de ontsluiting van de archeologische ensembles en onderdelen van beschermd onroerend erfgoed die binnen ons depotprofiel passen. Het depotteam is daarbij verantwoordelijk voor actieve en preventieve conservatie, het registreren in het collectiemanagementsysteem Adlib, het correct verpakken en het ter beschikking stellen van de collecties voor wetenschappelijk onderzoek of voor het grote publiek.
In beide rollen neemt de Conservator Archeologie taken op zich.

Als Conservator Archeologie ben je (in beide rollen) verantwoordelijk voor de algemene ondersteuning van de Coördinator Conservatie bij de uitvoering van verschillende projecten en opdrachten. Je zorgt er mee voor dat de depotprocessen efficiënt, correct en op een klantvriendelijke manier verlopen en dat bestaande procedures, wet- en regelgeving worden gerespecteerd. Je streeft ernaar dat de dagelijkse depot- en conservatiewerking vlot, efficiënt en professioneel gebeurt en zorgt voor een correcte opvolging daarvan. Hiervoor koppel je structureel terug met de coördinator Conservatie.

 Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 

Wie zoeken we?

Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

 Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na 19 oktober 2021 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

 Meer informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan je terugvinden in het selectiereglement.

Wat bieden we?

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

G.Levisstraat 45, Brussel 1800 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelies Fouquaet

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: