De functie in het kort

Ben je iemand die graag inspireert, adviseert en begeleidt? Wil je het eerste aanspreekpunt zijn voor de steden, gemeenten en sportregio’s voor al hun sport gerelateerde vragen en voorstellen?
Lees dan snel verder want dan is deze vacature misschien wel jouw ideale job.

Je informeert en sensibiliseert sportactoren (lokaal en bovenlokaal) in het sport promotioneel beleid. Je verzorgt de informatie-uitwisseling en deelt je expertise. Daarnaast heb je een verbindende rol bij de verdere ontwikkeling van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en bouw je sport gerelateerde netwerking uit omtrent diverse thema’s (vb. Sportpromotie, vorming, thema specifieke problematieken,…).
Je werkt hiervoor nauw samen met het hoofdbestuur dat instaat voor het sport promotioneel beleid op Vlaams niveau.

Tenslotte ben je in staat eerstelijnsadvies te geven inzake de verschillende initiatieven die door Sport Vlaanderen gerealiseerd worden maar die zich binnen de andere expertisedomeinen situeren. Meer weten over de functie van bovenlokaal consulent?

Wie zoeken we?

 1. Je beschikt over het diploma van bachelor in de lichamelijke opvoeding en je voegt ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum een kopie van je diploma toe aan je sollicitatie.
 2. Je hebt minimaal 6 maanden functierelevante ervaring in de sportsector.
  Aangezien we geen werkervaring vragen tellen stages, vrijwilligerswerk en vakantiejobs ook mee
  voor de berekening van deze ervaring.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren
  (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar
  je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan 2 dagen per week van thuis uit werken.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van bachelor (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2468,36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplekken

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sylvie Van der Beken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: