De functie in het kort

Vastgoedrecht, de pachtwet en het kadaster zijn voor jou vertrouwde materie. Je bent punctueel, administratief vaardig en weet met jouw juridische expertise te anticiperen en vlot te antwoorden op vragen over de dossiers die je voorlegt aan onze gedelegeerd bestuurder en onze raad van bestuur. Mogelijk ben jij dan wel de coördinator aankoopdossiers die wij bij de Vlaamse Landmaatschappij zoeken. 

Met jouw collega’s zorg je voor de validatie van de dossiers inzake grondverwerving, die je vanuit onze regio’s bezorgd worden. Je kijkt grondig na of de dossiers volledig en juridisch correct zijn. En je beoordeelt ze op hun budgettaire haalbaarheid vooraleer je ze voorlegt aan onze bestuursorganen. Nadat een beslissing genomen werd over de dossiers zorg jij ervoor dat de dossierbehandelaars die jij aanstuurt het na-traject uitvoeren. 

Je bent communicatief vaardig en je bent sterk gericht op samenwerking. Je staat bij de controle van de dossiers immers voortdurend in contact met je collega’s binnen de dienst grondzaken, met onze verwervers, onze juridische dienst. Maar ook met onze externe partners bij de grondverwerving, zoals gemeenten, provincies, havenbesturen, Agentschap Natuur en Bos, …. 
Met je juridische kennis neem je ook een rol op in het opmaken of bijwerken van instructies. Maar, je bent niet enkel juridisch onderlegd. Je denkt oplossingsgericht in situaties waar een pragmatische aanpak zich opdringt. Werken onder druk en tegen deadlines schrikt je niet af. 
Word je uitgedaagd door deze boeiende functie waarin je met jouw juridische kennis en administratieve vaardigheden het verschil kan maken en waarbij je voortdurend met anderen in contact bent, solliciteer dan meteen! 

Lees alles wat je wil weten over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden

 1. Je hebt een diploma van master in de rechten.
  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 
 2. Of je hebt een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid en je beschikt over 2 jaar ervaring in een juridische functie, in vastgoed of notarieel recht. 
 3. Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! 

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot 29 juni 2024 in de
  graad van adjunct van de directeur met bijhorende
  salarisschaal A111. Op www.vlaanderen.be/werken-voor- ((opent in nieuw venster))
  vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele
  situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook
  maaltijdcheques.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering
  worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk
  zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per
  jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van
  opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, Sint-Joost-ten-Node 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ronny Machiels

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: