Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je leidt hiërarchisch en functioneel de activiteiten en medewerkers van de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid en je geeft de afdeling Beleid vanuit de dagelijkse praktijk input voor het beleid.
Zo verzeker je mee een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening,  draag je bij aan de  realisatie van de doelstellingen van de afdeling en aan een beleid dat afgestemd is op de noden van de klant.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je leidt en coacht je medewerkers;
 • Je maakt de jaarlijkse doelstellingen op voor de individuele medewerkers en volgt ze op;
 • Je waakt over de uniforme uitvoering van dossiers (zowel bij rijopleiding als vakbekwaamheid);
 • Je zit hoorzittingen naar aanleiding van vaststellingen bij inspecties voor. Hierbij is het van belang op korte termijn kennis van de regelgeving te verwerven;
 • Je bent aanspreekpunt voor zowel je leidinggevende als voor je medewerkers voor complexe dossiers;
 • Je bent ook aanspreekpunt voor stakeholders (individuele instellingen en koepelorganisaties zoals GOCA en de federatie rijscholen) en de beleidsmedewerkers;
 • Je neemt een actieve rol op in de (verdere) uitbouw/optimalisatie van de dienstverlening, niet in het minst in het lopende digitaliseringsproject.

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Departement MOW én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement MOW en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).
 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je hebt minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je hebt goede kennis van de reglementering op het gebied van de rijopleiding en nascholing vakbekwaamheid.
 • Je kan technische en reglementaire aspecten in het domein begrijpen en interpreteren.
 • Je hebt kennis of ervaring inzake klantgerichte dienstverlening
 • Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken.
 • Je beschikt over een basiskennis informatica (tekstverwerking, spreadsheet, SharePoint, webbrowsers, email ...).
 • Je kan je snel inwerken in nieuwe materie.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-Laan 20, Graaf De Ferraris, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: