Gedaan met laden. U bevindt zich op: Coördinator HIC (enkel voor personeelsleden DMOW)

Coördinator HIC (enkel voor personeelsleden DMOW)

Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Als coördinator Hydrologisch Informatiecentrum coach en stuur je binnen jouw rol als  teamverantwoordelijke de gemengde (hiërarchisch en zelforganiserende) teams aan die instaan voor de  operationele dienstverlening van meten, monitoren en voorspellen langs de bevaarbare waterlopen en  onderzoek verrichten inzake waterbeheer in Vlaanderen.

Je staat hierbij in voor de voorbereiding, opmaak en opvolging van de werking, je doet dit vanuit een  eigen technische specialisatie met als doel specialistische kennis te leveren ter realisatie van bredere  projecten of opdrachten en de teamwerking te coördineren.

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel
de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau

 • Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de eigen entiteit in de graad van ingenieur of wetenschappelijk attaché met diploma dat toegang geeft tot de graad van ingenieur ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de eigen entiteit én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van ingenieur of wetenschappelijk attaché met diploma dat toegang geeft tot de graad van ingenieur.
 • Je beschikt op uiterste inschrijvingsdatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring en je hebt 
  minstens 3 jaar leidinggevende ervaring.
 • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 
  binnen de eigen entiteit.
  Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de eigen entiteit in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking
  Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde 
  rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) 
  binnen de eigen entiteit en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor 
  de graad van de vacature (VPS art. III 22). 
 • Je beschikt op uiterste inschrijvingsdatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring en je 
  hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring.
 • Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen.

Jouw voordelen

 • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van adviseur-ingenieur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A221 (bij 0 jaar anciënniteit). Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Je eerste 12 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen.
 • De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na de datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Berchemlei 115, Waterbouwkundig laboratorium, Antwerpen 2140 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kim Janssens

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: