Je functie in het kort

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zoekt een coördinator inspectie mestwetgeving voor de dienst Handhaving van de Mestbank. Deze dienst voert controles uit op de naleving van de mestwetgeving en draagt hiermee bij aan het bevorderen van de landbouw- en milieukwaliteit in Vlaanderen.

Als coördinator inspectie mestwetgeving coördineer je de meststaalnames, de transportcontroles en de controles op mestverwerkingsinstallaties en zorg je voor interne afstemming. Je bent ook een bruggenbouwer en krijgt de verantwoordelijkheid om een team van regionale inspecteurs en experten op te volgen en te ondersteunen.

Een greep uit je takenpakket. Je volgt de doelstellingen en deadlines, opgenomen in het controleactieplan en VLM-jaarondernemingsplan, op. Je detecteert knelpunten en koppelt hierover terug aan het diensthoofd zodat bijsturingen kunnen worden gedaan. Je verzamelt en interpreteert de handhavingsgegevens over de lopende controles voor rapportering aan het afdelingshoofd. Je actualiseert de handhavingsfiches en -sjablonen en bent hiervoor intern helpdesk voor de inspecteurs. Je stemt het controleproces af met andere processen binnen de organisatie. Je coördineert de staalnameploegen in de regio’s,… Kortom een veelzijdige functie.

Dit  alles doe je niet alleen. Je hebt 2 collega-coördinatoren en een diensthoofd waar je regelmatig mee overlegt en afstemt. Samen met de 8 inhoudelijke experten vanuit de regio’s Oost en West vormen jullie een geolied team en zorgen jullie ervoor dat de organisatiedoelstellingen bereikt kunnen worden.

Je werkt op het kantoor in Brussel of van thuis uit. Je fungeert ook als back-up van de inspecteurs en de experten. Een paar dagen per maand voer je dus zelf controles uit zodat je de voeling met het terrein niet verliest.

3 goede redenen om bij ons te solliciteren!

  1.  Inzetten op vernieuwing: Je kunt meewerken aan vernieuwing door gebruik te maken van drones, geavanceerde data-analyse en nieuwe staalnametechnieken.
  2.  Inspirerende werkomgeving: Je krijgt de mogelijkheid om jouw ideeën met collega's te delen en visa versa en je kennis uit te breiden door diverse opleidingen te volgen.
  3.  Waardering voor jouw werk: De VLM is een warme, menselijke organisatie waar je jezelf kunt ontwikkelen en waarin jouw inzet en bijdrage gewaardeerd wordt.

Lees meer over de functie, het gezochte profiel en de selectieprocedure in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie ben jij?

Je kan deelnemen als je op de uiterste inschrijvingsdatum over een bachelordiploma beschikt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elisa Vanderveken, elisa.vanderveken@vlaanderen.be, 0476 60 92 70).

Jouw voordelen

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot en met 30/04/2024, met kans op verlenging.

  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Bereken hier(opent in nieuw venster) je nettosalaris, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

  • Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, Sint-Joost-ten-Node 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Elisa Vanderveken

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: