Gedaan met laden. U bevindt zich op: Coördinator Tactische Inkoop (A1)

Coördinator Tactische Inkoop (A1)

Diplomaniveau
Master diploma
Organisatie
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Contract
Vaste job

Voltijds

Solliciteer
Solliciteer Tot en met 5 september 2024

Je functie in het kort

In 2018 werd de afdeling Inkoop als nieuwe dienst binnen VDAB opgericht om de inkoopprocessen verder te optimaliseren en om een efficiënte, gecentraliseerde aanpak uit te bouwen.

Om de verdere professionalisering te garanderen, werd beslist om 3 coördinatoren aan te stellen die, elk vanuit hun eigen expertise en samen met het afdelingshoofd, samen vorm geven aan het beleidsteam.

Je rechtstreekse collega’s, de coördinatoren voor team Kennisbeheer en team Operationele Inkoop, zijn er al. Maak jij het plaatje compleet?

Je team

Het Tactische Inkoop team is binnen VDAB verantwoordelijk voor de aankoop van een breed scala aan categorieën van producten, diensten en werken: ICT hardware & software, facilities, consultancy, communicatie en HR-diensten,  allerlei materiaal en gereedschappen nodig voor onze opleidingscentra,... Kortom: een boeiende mix van indirect spend.

Het Tactische Inkoop team wil voor VDAB het beste uit de markt halen: een optimaal evenwicht tussen total cost of ownership, kwaliteit en duurzaamheid en dat alles binnen de grenzen van de Wet Overheidsopdrachten.

Tegenover de vele uitdagingen die op jou als Coördinator Tactische Inkoop zullen afkomen, staat een boeiende functie waarin je je eigen stempel kan drukken, veel ruimte hebt voor initiatief en waarbij je jouw team van 8 Tactisch Inkopers coacht om verder te groeien in hun expertise.

Je hoofdtaken

Klinkt het bovenstaande jou alvast als muziek in de oren? Dan ben je misschien benieuwd naar wat meer concrete info? Die kan je hier (in het kort) vinden!

 • Je bent een coach die de Tactisch Inkopers ondersteunt bij een ruime waaier aan vragen, zowel omtrent inhoud, strategische aanpak, planning als technische aspecten (zoals de Wet  Overheidsopdrachten);
 • Je bent een vooruitziende leider die inzet op kwaliteitsborging en op die manier inhoudelijk bijdraagt aan de verdere professionalisering van de afdeling en het beleid;
 • Je bent een speurneus die problemen (zowel huidige als toekomstige) detecteert en die hier proactief mee aan de slag gaat, o.a. door suggesties te geven voor een verbeterd beleid of proces;
 • Je bent een verantwoordelijke ondernemer die de regelgevingen respecteert en die vertaalt naar een werkbaar beleid die kan landen op de werkvloer;
 • Je streeft er samen met je team naar om de werking continu te verbeteren en efficiënter te maken, enerzijds door actief te luisteren naar alle input die tot bij jou komt en anderzijds door zelf initiatief te nemen om mogelijke drempels weg te werken;
 • Je draagt bij aan de KPI’s van de afdeling, zoals duurzaamheid, samenwerkingsgraad met de interne klant, vroegtijdige betrekking van Inkoop bij nieuwe dossiers, doorlooptijden,…
 • Dit alles doe je met oog voor integriteit, risicobeheersing en vlotte communicatie en relatiebeheer. Vanuit jouw voorbeeldrol als coördinator neem je jouw team mee in het verwezenlijken van de straffe ambities die de afdeling wil waarmaken.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Inkoopmanager.

Wie ben jij?

Deelnemingsvoorwaarden

 1. Je hebt een Masterdiploma.
  Als je het gevraagde diploma niet hebt, kun je toch deelnemen onder bepaalde voorwaarden. Raadpleeg het selectiereglement voor alle info hieromtrent.
  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.
  Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het niveau van de functie (omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs)? Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij www.werkenvoor.be.
 2. Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring als leidinggevende.
 3. Je hebt minstens 4 jaar beroepservaring met de Wet Overheidsopdrachten.

Bekijk het selectiereglement in de bijlage voor alle info omtrent externe mobiliteit, horizontale mobiliteit over bevordering naar een hoger niveau.

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke.

Kennis en vaardigheden

Je bent:

 • een verbindingsfiguur; je bouwt in nauwe samenwerking met alle afdelingen aan de verankering van het nieuwe inkoopbeleid
 • een sterke coach; je ondersteunt je team in de uitwerking en implementatie van de vooropgestelde doelen van het verandertraject
 • een strateeg; je verzekert een organisatiebrede aanpak in een domein dat bottom-up gegroeid is
 • een onderhandelaar; je waakt mee over de balans tussen klanttevredenheid en kostenefficiëntie

Leidinggevende competenties

VDAB heeft een duidelijke visie op leiderschap. Iedere leider van VDAB Coacht in zijn/haar rollen als Manager, als Ondernemer en als Leider: C-mol!

Je bent een Manager

 • Je waarborgt een kwalitatieve dienstverlening
 • Je plant, organiseert en faciliteert, evalueert en stuurt bij waar nodig
 • Je voert een efficiënt communicatiebeleid (intern, leveranciers, ...)
 • Je bewaakt de beleidsdoelstellingen

Je bent een Ondernemer

 • Je werkt vanuit een partnerschapsvisie en stimuleert netwerkvorming
 • Je vertegenwoordigt de VDAB in diverse fora
 • Je ontdekt opportuniteiten op de arbeidsmarkt en zet ze om in een toegevoegde waarde
 • Je stimuleert innovatieprocessen en brengt ideeën en mensen samen

Je bent een Leider

 • Je inspireert en motiveert je medewerkers
 • Je gelooft in en draagt bij tot elke vorm van zelfsturing en teamwerking

Jouw voordelen

 • Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Samen anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving.

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

 • Je standplaats is Brussel (Keizerslaan 11).

 • Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen. Neem een kijkje op de salarissimulator(opent in nieuw venster) en gebruik de onderstaande info:

  • niveau van de functie: A

  • rang: A1

  • graad: adjunct van de directeur

   Bekijk het selectiereglement in de bijlage voor meer informatie omtrent externe mobiliteit, horizontale mobiliteit en bevordering naar hoger niveau.
   Je salaris wordt beïnvloed door je werkervaring en je gezinssituatie. Beoordeelt de lijnmanager je werkervaring als relevant voor de functie, dan kan deze meetellen bij de berekening van je loon.

 • Bij de Vlaamse overheid geniet je van allerlei voordelen. Benieuwd? Neem zeker een kijkje op onze website(opent in nieuw venster).

 • Als werknemer van de Vlaamse overheid heb je via de PlusPas(opent in nieuw venster) toegang tot heel wat interessante kortingen, leuke voordelen en speciale aanbiedingen (bv. Corporate Benefits).

 • Je kunt verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. Daarnaast ga je zelf aan de slag om je loopbaan in eigen handen te nemen. Hiervoor reiken we met veel plezier verschillende tools aan.

 • De balans tussen werk en privé is voor ons belangrijk. Je hebt 35 dagen vakantie per jaar en je bent ook vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

 • Afhankelijk van je agenda en in overleg met je collega's werk je op kantoor, thuis of op een andere locatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Keizerslaan 11, Brussel 1000 BEL

Routeplanneropent in nieuw venster

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tessa Meersschaert

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden, los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in de selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: