De functie in het kort

Ben jij gebeten door het thema Leren en Ontwikkelen? Draag je graag bij aan een kwaliteitsvol opvolgingsproces van vormingsdossiers? Ben jij vertrouwd met de verschillende fases in een vormingsproces? Dan ben jij misschien wel de coördinerend dossierbehandelaar waar wij naar op zoek zijn! 

Als coördinerend dossierbehandelaar ben je de rechterhand van de projectleider Vormingsbeheer en de teamverantwoordelijke Leren en Ontwikkelen (L&O). Je bent verantwoordelijk voor het beheren en behandelen (inclusief de betaling) van vormingsdossiers: je ondersteunt de projectleider en de teamverantwoordelijke door de inhoudelijke verwerking en opvolging van de vormingsaanvragen met als doel ervoor te zorgen dat deze correct, efficiënt en klantgericht doorstromen in het vormingsproces. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

  1. Je bent  ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Agentschap Overheidspersoneel in de graad van medewerker of technicus ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Agentschap Overheidspersoneel én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van medewerker of technicus. 
  1. Je beschikt op datum van publicatie over  6 jaar relevante  beroepservaring met betrekking tot dossierbeheer. 
  1. Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 

Wat bieden we?

  • Je wordt bevorderd in de graad van hoofdmedewerker (rang C2) met de bijbehorende salarisschaal C211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
  • Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).
  • De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kristina Blocken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: