De functie in het kort

 • Is gegevensbeheer één van jouw sterktes en lever je graag kwalitatief werk af?
 • Wil je graag voor een maatschappelijk relevante sector zoals de onderwijswereld werken?
 • Werk je graag in teamverband?

Dan ben jij dé data-analist waar het Agentschap voor Onderwijsdiensten naar op zoek is. 

In deze job krijg je de kans om initiatief te tonen. Je wordt verantwoordelijk voor het omzetten van onderwijsdata naar bruikbare en bevattelijke informatie voor je collega’s. Op die manier kan jij je steentje bijdragen in de onderwijswereld. Met jouw voelsprieten detecteer je de behoeften binnen de organisatie en speel je daarop in.

Bij ons sta je er niet alleen voor, je werkt samen in een klein team.
Deze collega’s helpen jou om te groeien in het werken met relationele databanken en om de software van databeheer helemaal onder de knie te krijgen. Als je hier al kennis van hebt: des te beter, dan zal je sneller op kruissnelheid zijn.

Deze job past bij jou als je energie krijgt van het grondig onderzoeken van data en het je inspireert om eenvoudige, maar op termijn ook complexe, analyses te maken.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten wil je met deze vacature de kans bieden om je loopbaan in datamanagement te starten bij de Vlaamse overheid. Je werkt je stapsgewijs in door mee te lopen met ervaren collega’s en krijgt de nodige autonomie om je taken uit te voeren. Bovendien krijg je de mogelijkheid om opleidingen te volgen en je carrière verder uit de bouwen.


Wie zoeken we?

 • Je hebt een bachelordiploma  of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 
 • Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
 • Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
 • Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4  maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
 • Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
  Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma. 
 • Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Michaël Van der Eycken, HR.agodi@ond.vlaanderen.be – 02 553  93 82).
Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je functie situeert zich in een open en wendbaar team dat daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften van de scholen, leerlingen en ouders. Je zal samen met alle teamleden meewerken aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
• Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-Laan 15, Hendrik Consciencegebouw, Sint-Joost-ten-Node 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Michaël Van der Eycken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: