De functie in het kort

Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde ‘Algemene verordening Gegevensbescherming’ (AVG) of de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) van kracht.

In uitvoering van deze verordening moeten alle entiteiten van de Vlaamse overheid die structureel persoonsgegevens verwerken - een ‘Data Protection Officer’ of ‘functionaris voor gegevensbescherming’ aanstellen.

In deze functie word je door Vlaanderen Connect normaal gezien ingezet bij meerdere van haar klanten die nood hebben aan een DPO voor enkele dagen per week. Deze klanten zijn steeds entiteiten van de Vlaamse overheid. Zodoende oefen je het takenpakket uit voor een handvol verschillende klanten, met steeds hun specifieke unieke context, noden en wensen.

Deze werving gebeurt voor de Vlaamse Toezichtcommissie die als toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepassing van de AVG door de Vlaamse bestuursinstanties. De VTC is op zoek naar een adviseur met een DPO-profiel. Het is mogelijk dat ook de functie van DPO aan jou wordt toegewezen.

De Vlaamse Toezichtcommissie is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van de instanties op wiens gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt. Daarom wordt voor de periode dat de adviseur voor de VTC werkt een voltijdse tewerkstelling (of 4/5) exclusief voor de VTC gepland.

De VTC heeft voor haar toezichtstaak onderzoeksbevoegdheden gekregen en kan corrigerende maatregelen opleggen zoals bepaald in artikel 58, lid 2, van de AVG.

De Vlaamse Toezichtcommissie verstrekt, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens.

De Vlaamse Toezichtcommissie verleent een facultatief advies over ontwerpprotocollen inzake de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of naar een externe overheid. Deze bevoegdheid werd haar gegeven door het e-Govdecreet.

Ze heeft ook alle taken die door de AVG worden toegewezen aan een toezichthoudende autoriteit, waaronder:

  • de registratie van de meldingen van de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van de Vlaamse bestuursinstanties
  • de behandeling van klachten inzake de verwerking van persoonsgegevens door Vlaamse bestuursinstanties
  • de registratie van meldingen van inbreuken (gegevenslekken) door Vlaamse bestuursinstanties.

Doel

Als adviseur zal je dossiers voorbereiden voor de VTC en daarvoor toetsen aan de principes en regels van de AVG.

De functie biedt afwisseling tussen taken die meer juridische kennis vereisen en taken die meer technische kennis vereisen.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over de nodige professionele werkervaring (of gelijkwaardig) als DPO/privacy officer of een andere functie in het gebied van privacy management, information security governance, cyber security, risk management of security auditing;

Een overzicht van de vaktechnische en persoonsgebonden competenties kan gevonden worden in de vacaturebijlage.

Wat bieden we?

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

  • een mobiliteitsbudget
  • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
  • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
  • een groepsverzekering
  • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vlaanderen connect. werkt met eigen loonbarema's. De salarissimulator op werkenvoorvlaanderen.be is dus niet van toepassing op deze functie. 

Solliciteren voor deze vacature kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar vlaanderenconnect@ascento.be

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Janice Verdegem

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: