De functie in het kort

Wij zoeken een deskundige  ‘Operationele Inkoop’, die er voor zorgt dat leveringen en diensten noodzakelijk voor de VDAB-werking van de provincie Antwerpen correct worden ingekocht.
Heb je goesting om te zorgen voor de inkopen voor je provinciale collega’s en ligt werken met een specifiek software-systeem binnen jouw mogelijkheden?

Zit verantwoordelijkheid opnemen voor je job en accuraat zelfstandig handelen in je genen? Heb je een  passie voor  interne- en externe klantcontacten? Samenwerken om het gemeenschappelijk doel te bereiken is je tweede natuur? Een van je talenten is nauwkeurigheid gecombineerd met snelheid? Draag je resultaatgerichtheid hoog in het vaandel en is je flexibiliteit daarbij een troef?

Neem je dan even tijd om onderstaande taken te lezen en wat wij daarbij verwachten? Wie weet is dit wel op jouw lijf geschreven?

We verwachten niet dat je al deze taken in één keer kan, we investeren hiervoor in jouw persoonlijke groei. Wat we wel willen zien is dat je met passie werkt en je dagelijks met plezier inzet voor je collega’s: jouw dag wordt gemaakt door tevreden klanten.

Klinkt de vacature jou als muziek in de oren? Laat je dan snel horen en grijp je kans voor jouw toekomstige job. Wij horen graag van jou en kijken uit naar jouw komst!

Als deskundige kom je terecht in een dynamisch en hecht team van momenteel 12 collega’s, onder leiding van  de provinciaal teamleider inkoop. De collega’s uit je team zitten op 3 locaties: Antwerpen, Turnhout en Herentals. Op deze locaties is er ook een magazijn gehuisvest. Deze magazijnen horen ook bij de operationele inkoop. De standplaats voor de huidige vacature is Somersstraat 22 te Antwerpen. Dit kan omwille van toekomstige dienstnoodwendigheden nog veranderen naar een andere locatie in Antwerpen.

Je werkt volgens vastgelegde procedures en koopt in volgens de wet op de overheidsopdrachten. Je hebt eigen verantwoordelijkheid over je dossiers. Tegelijkertijd werken we in team, slaan we elke dag gedreven de handen in elkaar om resultaten te boeken, verleggen we ambitieus samen grenzen en gaan we geen uitdaging  uit de weg.

Vanuit je kennis en via een leertraject op maat en degelijke ondersteuning van je collega’s kan je aan de slag. Wij zorgen dat je je maximaal kan ontplooien en top service kan bieden doordat we in jou  blijven investeren door je altijd de nodige opleidingsmogelijkheden aan te bieden in combinatie met dagdagelijkse ondersteuning van het team.

Na de inwerkperiode als je je positie stevig genoeg ingenomen hebt, kan je volgens de teamafspraken plaats- en tijdsonafhankelijk werken voor een goed evenwicht  tussen je privéleven en je werk.

Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden.

Een greep uit je takenpakket:

 • Je neemt de bestelaanvraag van de interne klant in behandeling, vraagt waar nodig prijsoffertes en selecteert ‘de beste offerte, volgt de goedkeuring van de budgethouder op, verzendt de bestelorder naar de leveranciers of externe dienstverleners, registreert ontvangsten en/of volgt geleverde prestaties financieel op, behandelt inkomende facturen die niet door het automatisch proces gaan, vraagt creditnota's, ...
 • Je zorgt binnen de deadlines daarbij voor de correcte efficiënte input en verwerking van de diverse gegevens in de software PeopleSoft Finance.
 • Je controleert op correctheid, op naleving van afspraken en wetgeving/reglementering.
 • Je bouwt en volgt interne controlepunten in de gegevens en processen op.
 • Je volgt de eigen taken en werking op via controlerapporten en plant de eigen werkzaamheden via queries.
 • Je bent aanspreekpunt voor en contacteert interne en externe klanten.
 • Je bespreekt moeilijke dossiers met collega’s en verantwoordelijken.
 • Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming, helpt anderen bij complexere zaken.
 • Je doet voorstellen voor efficiëntieverbetering van de taken en werking.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen/verbeterprojecten.
 • Je integreert nieuwe evoluties in je vakgebied en verzamelt actief de nodige gegevens om de eigen vakkennis te updaten.
 • Je zet ‘jezelf vervolmaken’ en’ periodieke opleiding volgen’ op je persoonlijke agenda.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

Je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen VDAB

Je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen VDAB  of in een betrekking met een salarisschaal van rang B1  en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] .
Of
Je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen VDAB  en je bent geslaagd in de generieke proeven voor de gevraagde graad.

[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).


Wat bieden we?

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111.Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je proeftijd met een individueel vormingsprogramma bedraagt 9 maanden voltijds. De proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature werkt.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kirsten Van Roey

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.
Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!
Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Volg werken voor Vlaanderen op: