De functie in het kort

Als  diensthoofd Communicatie ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de VMM.  De communicatie van de VMM vertrekt vanuit een communicatiestrategie die zowel de externe als de interne communicatie omvat. De huidige communicatiestrategie werd goedgekeurd door de directieraad en loopt van 2021-2025. Hieruit volgt nog een implementatieplan voor deze strategie en concrete communicatiejaarplannen. Een globale evaluatie van de strategie is voorzien in 2023.  
De voornaamste doelen van de functie:

-Visie en aanpak ontwikkelen voor de communicatie van de VMM
-Coachen medewerkers dienst Communicatie
-Beheren sociale mediakanalen (Facebook, LinkedIn, twitter, Instagram) en websites VMM
-Organiseren van evenementen en ontwikkelen van campagnes
-Coördineren en vormgeven publicaties en communicaties
-Coördineren werking Infoloket
-Communicatie Europese projecten
-Interne communicatie en beheren intranet
-Goede informatiedoorstroming verzekeren met de woordvoerder van VMM
budgetverantwoordelijke voor communicatie.

Het woordvoerderschap behoort niet tot het takenpakket van het diensthoofd Communicatie.

Je  geeft leiding aan en verzekert de goede werking van de dienst  Communicatie. Je werkt de planning uit voor de medewerkers, je coördineert ook zelf tal van communicatie-acties en voert ook zelf opdrachten uit. De dienst bestaat momenteel uit 3 personeelsleden niveau A1, 4 personeelsleden niveau B en 3 personeelsleden niveau C.

Kortom deze functie ontwikkelt en organiseert de interne en externe communicatie van de VMM. Voor de externe communicatie gebeurt dit in nauw overleg met de VMM woordvoerder. Voor de interne communicatie wordt nauw samengewerkt met HR.

Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:  
https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een master diploma (bij voorkeur in communicatie) maar andere master diploma’s komen ook in aanmerking

EN

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over 6jaar functierelevante beroepservaring met betrekking tot het vakgebied communicatie.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aanvullende informatie over de verwachten competenties lees je ook in het selectiereglement.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: