De functie in het kort

Ben je op zoek naar een boeiende functie waarbij je je leiderschapskwaliteiten en je sterke IT-technische bagage en interesse kan inzetten? Lees dan zeker verder!

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werft een diensthoofd aan voor de dienst ICT-architecturen. Deze dienst telt een 10-tal informatica-architecten en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden en documenteren van de applicatiearchitectuur van de VLM.

Jouw belangrijkste opdrachten zijn:
  • Het leiden en organiseren van de dienst en haar medewerkers: plannen en evalueren, coachen en opvolgen, aandacht voor actuele kennisopbouw en kwaliteit en inzetbaarheid volgens de individuele capaciteiten van de medewerkers.
  • Als projectbegeleider voor diverse ICT-projecten heb je de eindverantwoordelijkheid voor een professioneel verloop van het project en de organisatie ervan. Je bepaalt samen met het team de aanpak hieromtrent (te bekrachtigen in projectstuurgroep) in lijn met de voorgestelde methodiek en projectklasse.
  • Als lid van de afdelingsraad geef je mee vorm aan het ICT-beleid van VLM, zowel bij de concrete uitvoering ervan als bij de duurzame ontwikkeling van ICT-competenties. Je doet dit in overleg met de andere diensthoofden en medewerkers van de Afdeling Facility, Informatiemanagement en - Technologie, maar ook met de andere afdelingen van de VLM.
Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

Diploma:

Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je over een bachelordiploma beschikt of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Ervaring:

Je hebt minimaal 6 jaar beroepservaring binnen het ICT-domein.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (elisa.vanderveken@vlaanderen.be)

Wat bieden we?

  • Je wordt aangeworven in de graad van ingenieur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A121 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, Sint-Joost-ten-Node 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Elisa Vanderveken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: