De functie in het kort

Diensthoofd Juridische Zaken - Ref. 22 24 OKH BV/BHM A2

Het diensthoofd staat samen met de juridische dienst in voor het uitwerken van regelgeving en het verzekeren van juridische ondersteuning voor de domeinen waar VMM actief is (integraal waterbeleid, beheer waterlopen, grondwaterbeheer, drinkwater, advisering omgevingsvergunning, toezicht op de saneringsinfrastructuur, handhaving waterverontreiniging, heffingen, luchtbeleid ,…).

Het diensthoofd verzekert ofwel zelf ofwel via de dienst de algemene juridische ondersteuning mbt patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten, verbintenissen, openbaarheid van bestuur, rechtsgedingen, klachtenmanagement,…

Daarnaast is ondersteunt het diensthoofd de kernprocessen van de organisatie en externe klanten dmv het juridisch adviseren van complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Tevens is het diensthoofd verantwoordelijk voor het aansturen van de dienst juridische zaken.

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Michelinne Van Den Langenbergh,  tel: 0473 65 77 69 of via e-mail m.vandenlangenbergh@vmm.be

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel  de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau:

Je werkt als een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de graad van adjunct van de directeur
of
Je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd  voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van adjunct van de directeur.

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over 6jaar functierelevante beroepservaring[2] met betrekking tot juridische dienstverlening.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling[3] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

Technische competenties:
-Uitstekende kennis van regelgeving inzake nationaal en internationaal milieurecht en ruimtelijke ordening
-Goede kennis van publiek recht.
-Noties van:
  -recht met betrekking totoverheidsopdrachten
  -contractrecht
  -vastgoedrecht
-In staat zijn om op het domein juridische zaken een duidelijke visie te ontwikkelen, rekening houdend met de maatschappelijke en technologische evoluties die relevant zijn.
-In staat zijn een snelle en juiste oorzaak-gevolg analyse te maken bij problemen en kan passende oplossingen voorstellen.
-Op de hoogte zijn van de actoren en belanghebbenden in het eigen werkveld en adequaat kunnen reageren via houding en gedrag op de verwachtingen van de actoren en belanghebbenden in het eigen werkveld.
-Kennis van de opdrachten en de belangrijkste actuele uitdagingen van de VMM.
-Basiskennis van actuele managementprincipes, modellen en concepten.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Wat bieden we?

• Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Directeur (rang 211).
• De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
• Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Adres

Dokter De Moorstraat 24-26, Dokter De Moorstraat 24-26, Aalst 9300 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: