De functie in het kort

Verras, verbind en veranker als directeur dab Vloot bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Samen met een team van vlootspecialisten zorg je voor het reilen en zeilen van deze dienst en beheer je een brede vloot aan vaartuigen.

Jouw toekomstige dienst is een rederij, waar jij als leidinggevende de verantwoordelijkheid krijgt en een excellente dienstverlening garandeert. Als directeur anticipeer je op problemen en risico’s en evalueer je het beleid waar nodig. Je doet dit samen met je team van meer dan 500 vlootspecialisten.

Naast het managen van de brede vloot, ondersteun je jouw dienst op een proactieve manier. Je zorgt voor een goede samenwerking zodat elk proces optimaal verloopt. Daarbij stroomlijn je nieuwe ideeën en werkvormen, dit binnen een context waar digitalisering de toekomst is.

Sta je al te popelen om onze brede vloot aan te sturen?
Bekijk dan snel het selectiereglement en stel je kandidaat!

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Voor de berekening van de relevante beroepservaring wordt volgende vereist:
 • Minstens 6 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar. Onder relevante leidinggevende ervaring verstaan we leiding geven op hoog niveau aan een grote groep van mensen en/of verantwoordelijkheden opgedaan in complexe organisaties OF;
 • Minstens 6 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring verstaan we ervaring in de maritieme sector en de havensector en/of ervaring met de werking van de nautische keten.

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau B bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Voor de berekening van de relevante beroepservaring wordt volgende vereist:
 • Minstens 6 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar. Onder relevante leidinggevende ervaring verstaan we leiding geven op hoog niveau aan een grote groep van mensen en/of verantwoordelijkheden opgedaan in complexe organisaties OF;
 • Minstens 6 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring verstaan we ervaring in de maritieme sector en de havensector en/of ervaring met de werking van de nautische keten.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • De functie wordt vacant verklaard als een contractuele functie met een hooggekwalificeerde betrekking die bij arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend. Op basis van de relevante beroepservaring wordt een competitief verloningspakket onderhandeld. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Adres

Vrijhavenstraat 3, Oostende 8400 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Céline Cleenewerck

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: