Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je begroot het G.I.P. voor de afdeling en bent verantwoordelijk voor de realisatie daarvan. Je coördineert de operaties van de pijler investeren en staat in voor het toekennen van de nodige mensen en middelen voor de realisatie van de projecten. Je bewaakt het goed verlopen van het proces Investeren en de ondersteunende processen en lost knelpunten op, of escaleert deze naar de Stuurgroep Investeren. Je implementeert de strategie van de organisatie in jouw pijler en draagt het management van de afdeling uit.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit

Je bent (statutair) ambtenaar in rang A2 of een hogere rang binnen het Agentschap Wegen en Verkeer.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A2 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Agentschap Wegen en Verkeer én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).

De functie van directeur-ingenieur investeringen is een knelpuntfunctie - voor deze vacature geldt een afwijking van de diplomavoorwaarde voor projectmanager: je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen of een diploma van industrieel ingenieur.

Minimum 6 jaar relevante ervaring op het gebied van infrastructuurwerken (wegenbouw) binnen een overheidscontext, bij voorkeur binnen de thema’s mobiliteit, openbare werken of omgeving.
Minimum 6 jaar ervaring in het leidinggeven aan een team van medewerkers.

Je technische competenties

  • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving: wetgeving op de overheidsopdrachten, Standaardbestek 250, verkeersreglementering, stedenbouw, e.a.
  • Je beschikt over de nodige kennis van de courante informaticatoepassingen.
  • Je hebt kennis van werking van de overheid:

   - algemene kennis van de regelgeving die van belang is voor de uitvoering van de opdrachten van de afdeling;

         - gelet op de vele contacten met overheden is een kennis van de structuren en bevoegdheden van deze overheden wenselijk.

  • Je hebt kennis over het investeringsproces, begroting (investeringsprogramma, vastleggingen, …).
  • Je hebt ervaring met projectmanagement.
  • Je hebt kennis van de belangrijkste basisprincipes en methodieken inzake leidinggeven en past deze toe in de dagdagelijkse praktijk.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. • Je wordt overgeplaatst in de graad van directeur-ingenieur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A221. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal € 5.775,99. • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft onder meer door ons digitaal leerplatform. Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De werkplek

Adres

Koning Albert I laan 1.2, VAC Brugge, Brugge 8200 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: