Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Als directeur relatiebeheer en innovatie binnen de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium sta je in voor het uitvoeren van het accountmanagement van de afdeling. Meer concreet omvat dit het relatiebeheer binnen en buiten de Vlaamse overheid, met
onderzoeksinstellingen en partners. Vervolgens volg je relevante vernieuwingen op de markt en innovatieve projecten en trajecten binnen de afdeling en bij de partners.

Vanuit je functie sta je in voor de leiding van projecten binnen de afdeling, met als doel de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen, in lijn met de overeengekomen normen in termen van tijd, kwaliteit en kosten. Als directeur relatiebeheer en innovatie ben je verantwoordelijk voor het matchen van de huidige en toekomstige klantennoden met de dienstverlening vanuit de afdeling.

De directeur relatiebeheer en innovatie komt terecht in het stafteam van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en rapporteert aan het afdelingshoofd.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau:

1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in de graad van ingenieur of wetenschappelijk attaché met diploma dat toegang geeft tot de graad van ingenieur

ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van ingenieur of wetenschappelijk attaché met diploma dat toegang geeft tot de graad van ingenieur.

2) Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring inzake waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken en minimaal 3 jaar ervaring inzake opzetten en onderhouden van klantenrelaties.

3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.

Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

2) Je hebt een diploma dat toegang geeft tot de graad van ingenieur.
Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

3) Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring inzake waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken en minimaal 3 jaar ervaring inzake opzetten en onderhouden van klantenrelaties.

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van directeur-ingenieur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A221 (bij 0 jaar anciënniteit). Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
  • Je eerste 12 maanden vormen een proeftijd. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36).
  • De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Berchemlei 115, Borgerhout 2140 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kim Janssens

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: