De functie in het kort

Ben je gepassioneerd door wetenschappelijk onderzoek en wil je meewerken aan onderzoek over hoe de adoptie van duurzame landbouwpraktijken bij landbouwers gestimuleerd kan worden? Dan ben jij misschien de doctoraatstudent die we zoeken!

De vacature in het kort

Jouw functie als doctoraatsbursaal focust op onderzoek dat meer inzicht moet brengen in de leerprocessen die een landbouwer doorloopt in functie van duurzame landbouwpraktijken en welke disseminatie methoden en leeromgevingen dit leerproces sturen. Voorbeelden van disseminatie en leeromgevingen zijn: demonstraties op landbouwbedrijven, trainingen, seminaries, lerende netwerken, maar ook brochures, internet, beslissingsondersteunende instrumenten….

Je krijgt ondersteuning van een gemotiveerd en ervaren onderzoeksteam dat volop inzet op het uitbouwen van een onderzoekslijn over leerprocessen bij landbouwers en de impact hiervan op de adoptie van duurzame landbouwpraktijken.

Je zal hoofdzakelijk ingezet worden op 2 Europese projecten: SoilDiverAgro en IPMWorks. In SoilDiverAgro worden de barrières en stimulansen voor de adoptie van goede bodempraktijken onderzocht en zal deze kennis gebruikt worden voor de verdere promotie van deze praktijken. Voorbeelden van goede bodempraktijken zijn: niet-kerende bodembewerking, minder bemesten, het gebruik van bodemverbeteraars en groenbemesters. IPMWorks wil de adoptie van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM- Integrated Pest Managament) promoten, door een IPM-demonstratie netwerk van landbouwers en adviseurs op te zetten, waarin peer-to-peer leren tussen boeren en adviseurs centraal staat. Meer info over deze projecten kan je vinden op https://cordis.europa.eu/project/id/101000339 en http://www.soildiveragro.eu/.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een masterdiploma in de richting sociale, pedagogische, psychologische, communicatie, bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig. Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
  • Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ ;
  • Je bent vertrouwd met of hebt sterke interesse in duurzame landbouwsystemen.
  • Je bent geboeid door wetenschappelijk onderzoek, en gemotiveerd om aan een PhD te werken.
  • Basiskennis statistiek
  • Je spreekt en schrijft vlot in het Engels.
  • Bereidheid tot (korte) reizen naar het buitenland.
  • Je bent in het bezit van rijbewijs B

Zie pluspunten en persoonsgebonden competenties in het selectiereglement

Wat bieden we?

We bieden je een 4-jarige PhD beurs gefinancierd door het Eigen Vermogen ILVO.

  • De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw sociale zekerheid (bv. pensioen).
  • Het netto beursbedrag bedraagt 2.323,91 netto (2.673,31 bruto) voor de eerste 2 jaar. Voor het laatste jaar is dat 2.431,29 netto (2.796,83 bruto).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Caroline Buyst

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: