De functie in het kort

Ben je gepassioneerd door circulaire economie en duurzaamheid in het agro-voedingssysteem? Ben je geïnteresseerd in agent-gebaseerde modellering en kennis co-creatie samen met stakeholders? Wil je inzichten leveren die agro-voedingssystemen leiden naar verandering? Wil je meewerken aan zowel Europese als Vlaamse onderzoeksprojecten?

De vacature in het kort

De eenheid Landbouw en Maatschappij van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is op zoek naar een doctoraatsonderzoeker die, in nauwe interactie met stakeholders, agent-gebaseerde modellen ontwikkelt om te analyseren hoe voedingssystemen kunnen veranderen op weg naar een circulaire economie.

Je zal voornamelijk werken op het Europese H2020-project RUSTICA (ID-101000527: 2021-2024).

Rustica zet in op de technische validatie, demonstratie en toepassing van productietechnieken om groente- en fruitafval uit het agro-voedingssysteem om te zetten naar bio-gebaseerde meststoffen en bodemverbeteraars. Het doel hiervan is om regionale nutriëntenkringlopen te sluiten. Een transdisciplinaire multi-actor aanpak moet verschillende waardeketens tot stand brengen in 4 regio’s van de Europese Unie en 1 regio in Latijns-Amerika. De belangrijkste taken van de eenheid Landbouw en Maatschappij binnen het project omvatten het organiseren van de multi-actor aanpak, het ontwikkelen van een agent-gebaseerd model om inzicht te verwerven in de haalbaarheid van verschillende waardeketenconfiguraties en beïnvloedende factoren, en het ontwikkelen van businessmodellen gebaseerd op de verkregen projectinzichten.

Je zal ook op andere lopende projecten worden ingezet. Foodlever is een Europees project dat inzichten wil creëren in hefbomen voor duurzame lokale en mondiale voedingssystemen. Ook hier zal een agent-gebaseerd model worden ontwikkeld voor het analyseren van verschillende scenario’s en mechanismen richting duurzaamheid. Het model moet ook toelaten om het effect in te schatten van het gedrag van zowel producenten als consumenten op het bekomen van meer duurzame systemen. Soy2Grow is een Vlaams project dat wil onderzoeken hoe sojaproductie in Vlaanderen kan worden gestimuleerd. Soja wordt tot op heden in hoofdzaak geïmporteerd, o.a. uit Zuid-Amerika. De belangrijkste taak in dit project is het ontwikkelen van een agent-gebaseerd model dat de stakeholders helpt om het potentieel te begrijpen van waardeketens gebaseerd op soja geteeld in Vlaanderen.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

For English, see page 5 of the selection rules

Wie zoeken we?

  • Je behaalde onlangs een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen, economie, toegepaste economische wetenschappen, sociologie of een masterdiploma met grote affiniteit voor duurzame voedselproductie en –consumptie, of een vergelijkbaar niveau. Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
  • Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ;
  • Je hebt een theoretische en praktische achtergrond in de agent-gebaseerde modellering of een sterke interesse in het leren van agent-gebaseerde modellering in een korte tijd.
  • Je bent in staat om je code in R of NetLogo te ontwikkelen of je bent in staat om snel een relevante coderingstaal op te pikken.
  • Je bent geïnteresseerd om rond landbouw en voedsel te werken in een internationale en multiculturele omgeving.
  • Je beschikt over organisatorische skills om workshops te organiseren.

Wat bieden we?

We bieden je een 4-jarige PhD beurs gefinancierd door het Eigen Vermogen ILVO.

  • De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw sociale zekerheid (bv. pensioen).
  • Het netto beursbedrag bedraagt 2.323,91 netto (2.673,31 bruto) voor de eerste 2 jaar. Voor het laatste jaar is dat 2.431,29 netto (2.796,83 bruto).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Caroline Buyst

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: