De functie in het kort

Wij zoeken een enthousiaste collega met een interesse voor infrastructuur, milieu, klimaat en energie. Verdiep je je graag in infrastructuurdossiers en zet je je graag in voor een vlotte en klantgerichte communicatie? Dan is deze functie misschien iets voor jou.

In 2022 keurde de Vlaamse Regering een nieuw reglement voor het toekennen van sectorale investeringssubsidies goed waarmee ze inzet op kwaliteitsvolle, duurzame en veilige  bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur.

Als dossierbehandelaar investeringssubsidies werk je mee aan de ondersteuning van bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur voor zowel organisaties met 1) eigen infrastructuur, als 2) organisaties die beschikken over een langdurig zakelijk of contractueel recht om er hun cultuur- of jeugdwerking te laten plaatsvinden.

Voorbeelden van grote gesubsidieerde bovenlokale infrastructuurdossiers zijn: het nieuwbouwproject BRUSK van Musea Brugge, de nieuwe vleugel DING van Design Museum Gent, de renovatie van de Bourla schouwburg in Antwerpen en het masterplan voor de jeugdsite Bautershof in Sint-Truiden.

Onze nieuwe collega is mee verantwoordelijk voor de correcte opvolging van de ingediende dossiers voor cultuur- en jeugdinfrastructuur:
-  Je analyseert en verwerkt binnenkomende subsidieaanvragen op basis van de inhoudelijke, financiële, zakelijke en technische gegevens uit de projectaanvraag voor het bouwproject
-  Je maakt een voorstel van beslissing op conform de procedures, regelgeving en budgetbeperkingen
-  Je houdt rekening met de doelstellingen van het beleid en de budgettaire context
-  Je communiceert met de aanvragers van de subsidies
-  Je volgt het dossier na de toekenning van subsidies van nabij op, waarbij je nagaat of de werken voldoende overeenstemmen met het subsidiedossier en of de correcte verantwoordingsprocedure werd gevolgd bij het (openbaar) aanbesteden en uitvoeren van de werken.

Je werkt samen in een team en deelt expertise. Afhankelijk van de wekelijkse agenda, kan je een aantal dagen per week telewerken wanneer je fysieke aanwezigheid niet wordt verwacht.   
1Functiecontext

Wie zoeken we?

- Je dient over een masterdiploma te beschikken

- Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor bijkomende informatie en de gevraagde competenties, raadpleeg het selectiereglement onderaan. 

Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je kan een aantal dagen per week telewerken bepaald door de teamagenda.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.538,15 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100 %), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via horizontale mobiliteit.

De werkplek

Adres

Arenbergstraat 9, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kevin Gerits

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: