De functie in het kort

Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO in hoofdzaak ter beschikking krijgt van de Vlaamse Regering, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en infrastructuur, in reisbeurzen en internationale samenwerking.

  • Je analyseert en verwerkt binnenkomende aanvragen in verband met mandaten en projecten, je toetst alle aanvragen aan de formele voorwaarden teneinde een beslissing over de ontvankelijkheid te kunnen nemen en de aanvragen volledig voor te bereiden voor de behandeling door de expertpanels.
  • Je verwerkt de wetenschappelijke verslagen.
  • Je informeert de aanvrager en functioneert als aanspreekpunt.
  • Je volgt volledig de lopende dossiers op vanaf de toekenning door de raad van bestuur tot de afsluiting van het dossier.
  • Je wordt rechtstreeks aangestuurd door het (adjunct)diensthoofd aanvragen en lopende dossiers.

De uitgebreide functieomschrijving kan je terugvinden in bijlage.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een professioneel gericht bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je kan je, zowel mondeling als schriftelijk, vlot uitdrukken in het Engels.
  • Tevens ben je in staat specifieke regelgeving toe te passen en te interpreteren.
  • Je bezit zeer goede administratieve vaardigheden en hebt relevante ervaring binnen een administratieve omgeving.

Wat bieden we?

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Interesse? Je kan je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv en een kopie van jouw diploma sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, sollicitaties@fwo.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op donderdag 6 mei 2021.  Voor vragen in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Danny Huysmans, 02/550.15.32, danny.huysmans@fwo.be.

Het FWO voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Danny Huysmans

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.
Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!
Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Volg werken voor Vlaanderen op: