De functie in het kort

Dankzij jou is onze projectadministratie steeds piekfijn in orde en kunnen onze klanten op hun twee oren slapen. Je draagt bovendien je steentje bij aan het versterken van de open ruimte in Vlaanderen! Ben je op je best in een werkomgeving waar zelfstandig, nauwgezet en proactief werken sterk gewaardeerd wordt? Dan is deze job een schot in de roos!

In het kader van grotere herverkavelingsprojecten krijg je de verantwoordelijkheid om de databanken met betrekking tot eigendom en gebruik van percelen up to date te houden. Je kan ook ingezet worden voor het verwerken van aankoopdossiers.

Je kan je taken zelfstandig plannen. Hieronder een greep uit je takenpakket:

  •  Je vraagt tijdig de nodige gegevens op o.a. bij het kadaster, de eigenaars van de percelen en FOD Financiën.
  •  Je verwerkt deze informatie in de toepassing en bouwt controlepunten in.
  • Je bereidt alle documenten voor die nodig zijn in functie van de verschillende openbare onderzoeken in het project.
  •  Je bereidt financiële verrichtingen voor.
  • Je neemt op regelmatige basis deel aan overlegmomenten en werkgroepen.

Hybride werken is bij ons de norm, je kiest dus vaak zelf waar je werkt. Dat kan op één van de diverse werkplekken op kantoor zijn, met een minimum van 2 dagen per week, maar ook van thuis uit. Je 3 collega’s en je leidinggevende nemen je graag mee onder hun vleugels tijdens je inwerkperiode.

Lees meer over de functie, het gezochte profiel en de selectieprocedure in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

Je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overh
eid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau C bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier ((opent in nieuw venster))Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4  maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Of
je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Of
je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum contractueel werkt bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elisa Vanderveken,
elisa.vanderveken@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), 0476 60 92 70).

Wat bieden we?

  • Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (rang C1) met de bijbehorende salarisschaal C111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplekken

Adres

Koningin Maria Hendrikaplein 70/75, Virginie Lovelinggebouw, Gent 9000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)
Adres

Velodroomstraat 28, Brugge 8200 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Elisa Vanderveken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: