De functie in het kort

Je werkt op de afdeling Financiën, op de dienst Thesaurie en Financiering Woonactoren. Binnen de dienst zijn er 3 teams actief:

 • Interne thesaurie beheert de geldstromen binnen en de betalingen van de VMSW;
 • Externe thesaurie beheert de gelden en leningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • Financiering woonactoren zorgt ervoor dat woonprojecten van sociale woonactoren gefinancierd en betaald worden.

Jouw functie situeert zich in het team interne thesaurie. Als dossierbeheerder binnen het team interne thesaurie draag je een inhoudelijke verantwoordelijkheid. Deze inhoudelijke verantwoordelijkheid houdt in dat je de aan jou gestelde opdrachten correct en tijdig uitvoert. Je staat garant voor de continuïteit van de betalingen en de opvolging van de geldstromen volgens het principe van eigenaarschap.

Hiervoor volg je dagdagelijks de bankrekeningen en de betalingen van de VMSW op. Dit houdt onder meer in dat je:

 • de betaalopdrachten, daar waar nodig, nakijkt en verwerkt;
 • opvolgt of de betaalopdrachten correct uitgevoerd werden;
 • de rekeningen, beleggingen en extern aangegane leningen van de VMSW opvolgt
 • de kasplanning opmaakt, uitvoert en controleert om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen op de rekeningen staan
 • rentevoeten berekent voor leningen die de VMSW verstrekt en bankrekeningen die de VMSW ter beschikking stelt
 • meewerkt aan de opmaak van rapporteringen
 • communiceert met interne diensten (boekhouding, projectfinanciering, ICT) en externe partijen (sociale huisvestingsmaatschappijen, banken), daar waar nodig, over de uitvoering van de betalingen
 • mee testen uitvoert bij nieuwe ICT-projecten binnen de dienst

Wie zoeken we?

Technische competenties

 • Je hebt basiskennis van MS-Office.
 • Je werkt uiterst nauwkeurig en graag met cijfers en hebt daarnaast reeds een grondige kennis van of bent bereid je diepgaand in te werken in:
 • ICT-toepassingen: Excel, SAP, SAGE, ISABEL
 • Overheidsfinanciën (VCO-besluit, protocol)
 • Kennis van de VMSW als geheel en de situering van de financiële afdeling en de dienst hierin
 • De werking van de klanten, inzonderheid de sociale huisvestingsmaatschappijen
 • De procedures en handleidingen om het takkenpakket uit te voeren

Persoonsgebonden competenties

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk (Verantwoordelijkheid nemen - niveau 1)
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbende (Klantgerichtheid - niveau 1)
 • Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk (Communiceren - niveau 1)
 • Je ziet de essentie van het probleem (Analyseren - niveau 1)
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt mee (Samenwerken - niveau 1)
 • Je levert met oog voor detail correct werk af (Zorgvuldigheid – niveau 1)
 • Je ontwikkelt je binnen je functie (Zelfontwikkeling – niveau 1)
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese (Oordeelsvorming – niveau 1)

Wat bieden we?

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je kantoor is in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

We bieden je:

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 2.068,81 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde vakantiedagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via de salarissimulator ((opent in nieuw venster)).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

De werkplek

Adres

Havenlaan 88, BRUSSEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Je kan enkel solliciteren via ons standaard sollicitatieformulier.

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 11 februari 2022.

 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek.
 • Selectiegesprek op donderdag 3 maart 2022 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet begin maart of je de job hebt of niet.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Valerie Keppens

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: