Gedaan met laden. U bevindt zich op: Expert dossierbeheerder

Expert dossierbeheerder (2 vacatures)

Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is essentieel om ons leven vorm te geven. Onze thuis is de plaats vanwaar we letterlijk en figuurlijk vertrekken om te leren, te werken, … kortom, ons leven uit te bouwen. Jij kan meewerken aan een thuis voor iedereen en samen met ons kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen in Vlaanderen mogelijk maken.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen bestaat uit 7 afdelingen: de afdeling Premies en Woningkwaliteit, de afdeling Sociale Woonprojecten, de afdeling Financiën, de afdeling Klantenondersteuning, de afdeling Beleid, de afdeling Organisatieondersteuning en de afdeling Toezicht. Het agentschap heeft zowel medewerkers in dienst in Brussel als in de provinciehoofdsteden.

Als expert dossierbeheerder kom je terecht in de afdeling Premies en Woningkwaliteit, en rapporteer je aan het diensthoofd verbouwpremies. Je taken situeren zich op het vlak van dossierbehandeling, kwaliteitscontrole en de behandeling van beroepen. Je verwerkt en analyseert binnenkomende dossieraanvragen en formuleert voorstellen van beslissing. Daarnaast controleer je beslissingen van collega-dossierbeheerders voor wat betreft een correcte toepassing van de werkafspraken, de geleverde kwaliteit, de tijdigheid van de genomen beslissingen, een correct taalgebruik enzovoort. Je legt hierbij de nodige discretie aan de dag. Samen met het diensthoofd, de experten en kwaliteitscontroleurs maak je bovendien analyses van deze controles, en vertaal je deze analyses naar aanbevelingen op vlak van opleiding, ondersteuning, bijsturing werkafspraken… Tot slot beoordeel je de geldigheid van beroepen. Je toetst deze beroepen af aan de werkafspraken en regelgeving. Ook hier word je betrokken bij analyses van de resultaten en bij het opstellen van aanbevelingen.

Ben jij iemand die veel belang hecht aan kwaliteit, analytisch inzicht heeft, zorgvuldig te werk gaat en discreet omgaat met gevoelige informatie? Lees dan zeker meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

  • Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen Wonen in Vlaanderen in de graad van medewerker of technicus ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen Wonen in Vlaanderen én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking  en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van medewerker of technicus.
  • Je beschikt op datum van afsluiting van de kandidaturen over minstens 6 jaar relevante beroepservaring  in dossierbeheer.
  • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Jouw voordelen

  • Je wordt bevorderd in de graad van hoofdmedewerker (rang C2) met de
    bijbehorende salarisschaal C211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.

  • Je eerste 6 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen.

  • De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na de
    datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Havenlaan 88, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ilse haesendonck

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: