De functie in het kort

Als expert luchtemissies landbouw fungeer jij als voorzitter van het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt. Het administratief team speelt samen met het WeComV (Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt) een belangrijke rol in het erkennen van innovatieve technieken om de luchtemissies  door de veehouderij en de mestverwerking te verminderen. Beide overlegfora leveren adviezen af, onder andere over ammoniak-emissiearme stalsystemen. Maar ook andere emissies zoals fijn stof en broeikasgassen maken deel uit van het werkveld Het administratief team adviseert concreet over alle administratieve aangelegenheden inzake luchtemissies.

Jij bent in deze functie verantwoordelijk voor de goede werking van het administratief team en stuurt bij waar nodig. Daarnaast sta je in voor het organiseren en voorzitten van werkgroepen en de opvolging van deadlines. Je treedt in overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de sector, fabrikanten van emissiereducerende technieken en andere administraties. Op basis van de gegevens die je verzamelt coördineer je adviezen naar de minister toe zodat deze een gefundeerde beslissing kan nemen rond de opname van nieuwe emissiereducerende technieken in de wettelijke lijsten. Je staat in nauw overleg met de voorzitter van het WeComV en vormt een brug tussen beide overlegorganen.

Beschik jij over coördinerende kwaliteiten? Heb jij een talent voor het verzamelen en bundelen van informatie in een gedegen advies? Ben je daarnaast nieuwsgierig om je in deze materie te verdiepen en wil jij je steentje bijdragen aan de reductie van luchtemissies in de landbouw? Dan is dit mogelijk de nieuwe uitdaging die jij zoekt. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  1. Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds contractueel tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 ((opent in nieuw venster)).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

 

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 15, Hendrik Consciencegebouw, Sint-Joost-ten-Node 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kevin Gerits

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: