De functie in het kort

In het kader van het infrastructuurproject Distributed System of Scientific Collections Flanders (DiSSCo-Flanders) zijn we op zoek naar een medewerker die het collectiebeheersysteem voor DNA-stalen mee kan uitbouwen en die de verdere ontwikkeling van de databanken voor het bodemarchief (INBOdem) en de collecties van levende bomen en struiken (Genenbronnen bosbouw) kan ondersteunen. In het kader van dit project analyseer je ook de stand van zaken van de bestaande collecties en hoe het beheer ervan naar een hoger niveau getild kan worden. Daarnaast volg je de internationale ontwikkelingen op rond standaarden en systemen voor het beheer en ontsluiten van dergelijke collecties. Je staat verder ook in voor het verhogen van de toegankelijkheid en het (her)gebruik van de collecties, en de publicatie van collectiegegevens als Open Data.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

  1. Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in de wetenschappen, maar ook andere diploma’s kunnen in aanmerking komen.

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt na een positieve EVC-beoordeling (EVC = erkennen van verworven competenties) door VDAB voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ ((opent in nieuw venster))

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be ((opent in nieuw venster))).

  1. Je hebt functierelevante ervaring in:

▪ Basiskennis databanken en DBMS.

▪ Uitstekende communicatievaardigheden.

▪ Affiniteit met de onderzoekswereld.

Wat bieden we?

Je krijgt een contract onbepaalde duur bepaalde periode van 3,5 jaar bij het Eigen Vermogen van het INBO

Een boeiende en uitdagende functie.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.

Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering ((opent in nieuw venster)) die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Wetenschappelijk attaché (rang A1, salarisschaal A165/166 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Mevr. Irina De Landtsheer

    Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

    Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

    Volg werken voor Vlaanderen op: