De functie in het kort

Context

Het Agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.

Samen met onze partners zorgen we dat onroerend erfgoed een zaak is van en voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten onze partner bij uitstek om het onroerenderfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen naar burgers. We onderhouden nauwe relaties met andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, toerisme, onderwijs enz. Daarnaast subsidiëren we een aantal structurele erfgoedpartners. Deze verenigingen zetten elke dag het erfgoed op de kaart.

Het agentschap Onroerend Erfgoed bestaat uit volgende afdelingen:

- Afdeling Informatie en Communicatie

- Afdeling Onderzoek en Bescherming

- Afdeling Beheer

Je maakt deel uit van de dienst Informatie van de afdeling Informatie en Communicatie. Deze dienst draagt door zijn dienstverlening en het ontwikkelen van informatiesystemen ertoe bij dat de medewerkers van het agentschap zo efficiënt mogelijk kunnen werken en de organisatiedoelstellingen kunnen behalen. Het team staat in voor het beheer van bestaande systemen en het ontwikkelen van nieuwe systemen. Sommige systemen zoals de Inventaris Onroerend Erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be ((opent in nieuw venster))), de Beeldbank (https://beeldbank.onroerenderfgoed.be ((opent in nieuw venster))) of het Geoportaal (https://geo.onroerenderfgoed.be ((opent in nieuw venster))) zijn publiek toegankelijk. Andere zijn op de eigen medewerkers gericht of op specifieke doelgroepen zoals de erkende archeologen (https://loket.onroerenderfgoed.be ((opent in nieuw venster))). Los van de doelgroep bouwen we alle systemen met moderne principes van softwareontwikkeling en een sterke focus op het wereldwijde web.

Doel

Op basis van een business-analyse maak je in samenspraak met de inhoudelijke verantwoordelijken een functionele analyse op en werk je een functioneel ontwerp uit voor het oplossen van business problemen. Samen met een applicatiebeheerder en een ontwikkelteam zet je deze analyse om naar een werkende implementatie. Hiermee hou je rekening met de bestaande standaarden, architectuurkeuzes en applicaties die het Agentschap Onroerend Erfgoed gebruikt. Als functioneel analist ben je dagelijks betrokken bij de ontwikkeling via een Agile projectaanpak en werk je nauw samen met ontwikkelaars en de product owner. Je bent verantwoordelijk voor de testen en het begeleiden van testers uit de doelgroepen (intern en extern).

Wie zoeken we?

- Je hebt ervaring met het maken van functionele analyses en het opstellen van user story’s.

- Je hebt ervaring met het project- en planmatig ontwikkelen van bedrijfstoepassingen.

- Je bent in staat om actief te luisteren bij het verzamelen van functionele of business behoeften.

- Je communiceert vlot en duidelijk, zowel schriftelijk als mondeling.

- Je bent creatief en pragmatisch ingesteld.

- Je denkt out-of-the-box en komt tot innovatieve en structurele oplossingen.

- Kennis en ervaring met werken in een Agile omgeving is pluspunt.

- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.

Wat bieden we?

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

· een vast en variabel salaris op basis van prestaties

· een mobiliteitsbudget

· maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)

· een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)

· een groepsverzekering

· mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11 en 15/11). Verder zijn er flexibele werkuren en kan je thuiswerken.

Ten slotte geniet je bij Vlaanderen connect nog van verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vlaanderen connect. werkt met eigen loonbarema's. De salarissimulator op werkenvoorvlaanderen.be is dus niet van toepassing op deze functie

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Janice Verdegem

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: