De functie in het kort

Gebiedsbeheerder Waterlopen - Referentie 21 13 AOW CGS B

De Gebiedsbeheerder Waterlopen staat in voor de voorbereiding en de planning van de beheer-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen en het bijhorende patrimonium. Je voert de controle van de uitgevoerde werken uit, je zorgt voor de exploitatie van de kunstwerken en het toezicht op de waterlopen.
Bovendien geef je op basis van je terreinkennis input voor van bestekken, onderzoek je de aanvragen van vergunningen en bewaak je mee de correcte toepassing van de regelgeving inzake waterlopen op het terrein (handhaving). Uiteraard is communicatie met omwonenden van de onbevaarbare waterlopen en andere stakeholders een belangrijk element in deze functie.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Koen Martens tel: 0476 76.05.16 of via e-mail k.martens@vmm.be

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties zijn opgenomen.

Wie zoeken we?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma
bij voorkeur in een technische richting zoals bouw, groenmanagement of elektromechanica.

Technische competenties:
Kennis van (water)bouwkunde.
Kennis van hydrologie en hydraulica.
Praktische kennis van de principes van integraal waterbeleid en natuurtechnische milieubouw.
Kennis informatica of bereidheid het te leren, met het oog op het raadplegen van automatische afstandsbewakingssystemen en voor het raadplegen van afvoervoorspellingsmodellen.
In staat zijn plannen te lezen.
Kennis van de organisatie van het beheer van de onbevaarbare waterlopen.

Pluspunten:
Goede kennis van elektromechanica, automatiseringstechniek en informatietechnologie of bereidheid het te leren.
In staat zijn zelf plannen op te stellen.
Kennis van de relevante wetgeving en reglementeringen die van toepassing zijn op je functie:
Basiskennis van overheidsopdrachten of bereidheid deze kennis snel te verwerven;
Basiskennis van de wetgeving inzake water, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, …;
Basiskennis inzake veiligheid en gezondheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging afwezige personeelsleden).
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.
Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!
Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Volg werken voor Vlaanderen op: