De functie in het kort

Zoek je een uitdagende job waarbij je jouw enthousiasme in het zoeken naar milieurelevante oplossingen wil inzetten, solliciteer dan  zeker voor deze functie!  De waterloop wordt als je 2de thuis, je leert de waterlopen in jouw gebied kennen als geen ander. 

Jij bent het aanspreekpunt voor elk praktisch probleem en zoekt naar oplossingen, alleen of met het team.

Als Gebiedsbeheerder Waterlopen sta je in voor de voorbereiding en de planning van de beheer-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen en voor het bijhorende patrimonium (stuwen, dijken ed).  Jij voert de controle uit van de werken die aannemers voor ons uitvoeren, je zorgt voor de infrastructuur langs en het toezicht op de waterlopen.  

Bovendien kan je ook jouw administratieve skills aanspreken want je geeft op basis van je terreinkennis input voor bestekken, je onderzoekt de aanvragen van vergunningen en je bewaakt mee de correcte toepassing van de regelgeving inzake waterlopen op het terrein (handhaving).

Uiteraard is communicatie met omwonenden van de onbevaarbare waterlopen en andere stakeholders een belangrijk element in deze functie.

Je  werkt zelfstandig en rapporteert aan de gebiedsingenieur onbevaarbare waterlopen.

Binnen de kern Beheer en Investeringen  Waterlopen zijn 2 diensten en 5 teams opgericht, deze job gebeurt binnen de Dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen.

Jij werkt op het terrein of vanuit een kantoor in Oostende en rapporteert  aan de gebiedsingenieur onbevaarbare waterlopen.
Je werkt mee aan het realiseren van de doelstellingen (waterkwantiteit, ecologie,…)  conform de principes van het integraal waterbeleid. 

Jouw taak bestaat uit:
het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en bijhorende patrimonium van VMM;
het voorbereiden en de uitvoering van herstellingswerken en kleine inrichtingswerken;
het toezicht op de onbevaarbare waterlopen;
de exploitatie en het onderhoud van elektromechanische installaties (pompgemalen, stuwen,…);
het meedraaien in onze permanentieregeling (24/7).

Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:  
https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:
Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma
bij voorkeur in een technische richting zoals bouw, groenmanagement of elektromechanica, landschaps- en tuinarchitectuur. Ook andere bachelor diploma’s komen in aanmerking, maar we rekenen er dan wel op dat je je zo nodig bijschoolt. Dit kan tijdens de werkuren.


Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Meer informatie mbt de gevraagde competenties vind je in het selectiereglement.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Adres

Oostende 8400 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: