Je functie in het kort

Uw functie

Als GIS-specialist werkt u uitdagende ruimtelijke analyses uit en verzorgt u de integrale oplevering van geografische dataproducten.

U staat in voor de integratie van GIS-functionaliteiten in allerhande OVAM-toepassingen zoals de campagne ‘De Grote Grondvraag’, het bodem geo-loket, onze asbest inventarisatie ... . U ondersteunt de visualisatie van deze gegevensbronnen met digitale kaarten en zorgt voor de nodige geo (web)services. U bepaalt welke data/datalagen nodig zijn en hoe ze gestructureerd moeten worden om tegemoet te komen aan de noden van interne en externe gebruikers. U ondersteunt het testen van nieuwe GIS-systemen ten opzichte van de gedefinieerde kwaliteitseisen.

U anticipeert op toekomstige noden op vlak van GIS en geo data. U heeft een goed zicht op databronnen die relevant zijn voor de OVAM-doelstellingen. U gaat proactief na hoe deze data gebruikt kunnen worden en welk kwaliteitsniveau ze hebben. U staat ook in voor de publicatie en verspreiding van de geo-data naar andere platformen als Mercator, Dov, Geopunt …

U beheert de GIS-omgeving (datalagen in PostGIS, GeoServer, kaarten aanmaken in QGIS). U automatiseert routinematige taken via scripting. U staat in voor de nodige transformatie van de geodata (ETL processen) en bewaakt de kwaliteit van de eigen datalagen en geografische datasets.

Als GIS-specialist binnen het ICT-team zet u mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS uit. U verdiept zich in dit vakgebied en blijft op de hoogte van de nieuwste evoluties. U bouwt een professioneel netwerk uit binnen dit vakgebied.


Uw takenpakket

zie hier(opent in nieuw venster) beschrijving volledig takenpakket

Uw profiel

 • U heeft een sterke affiniteit met GIS.
 • U bent analytisch sterk en u wilt de uitdaging aangaan om oplossingen te vinden voor complexe datavraagstukken.
 • U vertaalt functionele noden naar een technische implementatie binnen het domein GIS- software.
 • U bent in staat een visie inzake GIS te ontwikkelen.
 • U kunt zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • U bent stressbestendig.
 • U kunt zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • U bent een teamplayer en betrekt stakeholders proactief.

Wie ben jij?

 • U heeft kennis en ervaring met het ontwerpen van geodatabanken en het uitvoeren van ruimtelijke analyses in GIS.
 • U heeft kennis/ervaring van projectmanagement.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Jouw voordelen

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A121, geen ervaring) 4.379,78 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Je werkplek

Adres

Stationsstraat 110, MECHELEN

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling gaat door in week 8 of 9. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 9 en/of 10 en/of 11. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 19 februari 2023. Daarvoor vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Fatna El Khanf

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: