Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Heb je ervaring in jeugdhulpverlening en ben je klaar om een team aan te sturen? Dan is de beschreven functie hieronder misschien iets voor jou. 
Voor de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale diensten jeugdrechtbank zoeken we groepscoördinatoren met goede people management skills. Je stuurt een team van consulenten aan, maar neemt zelf ook nog dossiers op om zo de voeling met het werkveld niet te verliezen.
De Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten Jeugdrechtbank trekken volop de kaart van het oplossingsgericht en krachtgericht werken (Signs of Safety/Succes & Family Seeing).
Als leidinggevende zet je daarbij in op het oplossingsgericht en krachtgericht leidinggeven:

Vanuit engagement en gedrevenheid voor het gemeenschappelijk doel, nl. de bescherming van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zet een leidinggevende binnen onze werking zich doelgericht in zodat kinderen en jongeren veilig en omringd kunnen opgroeien.

Deze inzet toont zich door actief verbinding aan te gaan op verschillende niveaus: extern door actief partnerschap aan te gaan in het hulpverleningslandschap – intern door de brug te slaan met de gehele organisatie en ten slotte authentiek met zijn medewerkers vanuit vertrouwen en mededogen voor hen.

Hiertoe positioneert hij zich als coach en facilitator waarbij hij zijn medewerkers in hun kracht zet en aanmoedigt om zelf tot oplossingen te komen en verantwoordelijkheid te nemen binnen het gestelde beleids- en kwaliteitskader.

In functie van een kwaliteitsvolle werking, goede organisatie van zijn team en de ontplooiing van medewerkers en team, zal hij vaardig zijn autoriteit inzetten door, waar nodig, beslissingen te nemen en sturing te geven.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie ben jij?

Op het moment van je sollicitatie beschik je al over :
  1. Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Agentschap Opgroeien in de graad van alle graden van rang B1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de het Agentschap Opgroeien én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking  en je wordt betaald in een salarisschaal in de alle graden van de rang B1.
  2. Je beschikt op datum van afsluiting van de kandidaturen over  6  jaar relevante beroepservaring  met betrekking tot jeugdhulpverlening of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad.
  3. Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.
Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (eva.detroyer@vlaanderen.be / 0492 38 01 97).

Jouw voordelen

• Je wordt bevorderd in de graad van hoofddeskundige (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal B2111 (bij 0 jaar anciënniteit). Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.

• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar. (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Hallepoort 27, Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Eva De Troyer

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: