De functie in het kort

Ben jij vertrouwd met de uitvoering van omgevingshandhaving? Streef jij ernaar om het beste naar boven te halen bij je medewerkers? Dan is deze vacature zeker iets voor jou! 

 

Als handhavingsmanager ga je aan de slag met een team van omgevingsinspecteurs die actief zijn op handhaving van milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed binnen Vlaams-Brabant. Je treed op als coach en vervult een rol als klankbord. Het is jouw taak om mee de richting te bepalen van de Afdeling Handhaving. Je gaat daarnaast ook mee het beleid uittekenen voor inspectie. Concreet ga je dus de inspectieplannen implementeren in de organisatie. De omgevingsinspecteurs kunnen ook bij jou terecht wanneer ze een moeilijk of gevoelig dossier behandelen. Algemene kennis over de domeinen milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed zal hier dus goed van pas komen! Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.
 
Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit: 

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau

  • Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Departement Omgeving in alle graden van de rang A1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Departement Omgeving én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 en je wordt betaald in een salarisschaal in alle graden van de rang A1
  • Je beschikt over 8 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot omgevingshandhavingsuitvoering waarvan minstens 2 jaar de verantwoordelijkheid als leidinggevende om meerdere medewerkers (rechtstreeks) aan te sturen.
  • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 
Voorwaarden voor horizontale mobiliteit
  • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Departement Omgeving. Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Departement Omgeving in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking . Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement Omgeving en hebt een vrijstelling4 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). 
  • Je hebt minimaal 8 jaar beroepservaring met betrekking tot omgevingshandhavingsuitvoering waarvan minstens 2 jaar de verantwoordelijkheid als leidinggevende om meerdere medewerkers (rechtstreeks) aan te sturen. 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Louise Vandenberghe, louise.vandenberghe@vlaanderen.be en 0475 64 03 18).

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Louise Vandenberghe

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: