De functie in het kort

Heb je een passie voor mensen en organisaties en bepaal je graag mee het HR beleid ? Lees dan snel verder, want Sport Vlaanderen heeft een vacature voor de functie van een HR generalist.

Je maakt deel uit van het HR team dat het HR-beleid binnen Sport Vlaanderen voorbereidt, opvolgt en
uitvoert. Belangrijke pijlers hierbij zijn personeelsplanning, werving en selectie, vorming,
prestatiemanagement, loopbaanbeleid en diversiteit.

Als HR generalist maak je de vertaalslag van het HR- beleid van de Vlaamse Overheid naar een HR beleid
op maat van Sport Vlaanderen. Je bouwt daarbij passende dienstverlening uit die verder bouwt op het
generieke aanbod van AGO (Agentschap voor Overheidspersoneel). Je zet het HR beleid om in een toegepast beleid dat ‘Sport Vlaanderen proof’ is, meerbepaald : HR beleid werkbaar en toegankelijk maken voor elke Sport Vlaanderen medewerker via aangepaste dienstverlening. Actuele thema’s hierbij zijn: hybride werken, actualisering van het arbeidsreglement, preboarding en
onboarding, personeelsplanning, arbeidsplaatsbeheer, prestatiemanagement en beloningsbeleid.
Daarnaast neem je ook deel aan projectgroepen op vraag van de business waarin HR een belangrijke schakel of katalysator is.

Als HR generalist maak je deel uit van de afdeling HR, Financieel & Facilitair beleid en je werkt binnen het HR team.

De HR generalist werkt nauw samen met de andere HR collega’s van het team die de HR processen vorm
geven en opvolgen. Je bent flexibel inzetbaar en staat open voor het opnemen van diverse HR thema’s,
ook als back-up van je collega’s. Je rapporteert aan de HR Business Partner. Je kan enthousiasmeren en
in dialoog gaan met de business om samen naar oplossingen te zoeken.

Een uitdagende mix tussen conceptueel en analytisch werken, klantgerichte dienstverlening uitbouwen
en service verlenen aan de klanten in de context van een organisatie die sport ademt en uitdraagt, is wat
deze job zo boeiend en interessant maakt!

Lijkt deze functie jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan snel en misschien word jij binnenkort wel onze nieuwe collega!

Wie zoeken we?

  1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A
    binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
    https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare functierelevante beroepservaring inzake HR
    dienstverlening, HR beleid of organisatieontwikkeling.

Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• De functie is aantrekkelijk wegens de uitdagende context van Sport Vlaanderen zowel inzake organisatie als inzake personeelsprofielen, met veel praktisch uitvoerend personeel en ook tijdelijke contracten.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: 35 dagen vakantie per jaar en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen.
• Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk. Je kan van thuis werken bij de meeste functies. Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering.
• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 3 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3587,91 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sylvie Van der Beken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: