De functie in het kort

Wil jij meehelpen aan het digitaliseringsproject van de Vlaamse Overheid zodat de burger makkelijker toegang krijgt tot bepaalde applicaties van het Departement Omgeving? Ben je een communicatief persoon die de vertaalslag kan maken van het technische naar de gebruikers en andersom? Dan is onderstaande vacature iets voor jou!

Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het applicatiebeheer. De voornaamste verantwoordelijkheid ligt bij het toepassingsbeheer van het Omgevingsloket. Ook andere toepassingen zoals Bredero (behandeling van bouw, verkavelings- en overtredingsdossiers), Roviewer (webapplicatie voor geografische en plandata met betrekking tot Ruimtelijke Ordening), DATAmanager en APEX-toepassingen kunnen behoren tot het takenpakket. Het Omgevingsloket is een beleidsdomeinoverschrijdende toepassing voor het digitaal indienen, behandelen en opvolgen van projectaanvragen en -meldingen voor een Omgevingsvergunning. De toepassing is de communicatielink tussen initiatiefnemers, bevoegde overheden, adviesinstanties en de betrokken burgers. De toepassing is nog steeds in volle ontwikkeling en uitbreiding, waarbij rekening moet gehouden worden met de verschillende toepassingen waarmee het loket communiceert, en de verschillende bouwstenen en afhankelijkheden met andere toepassingen van de Vlaamse Overheid.

 Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Deze vacature wordt opengezet als een knelpuntfunctie, daarom wordt er afgeweken van de diplomavereisten.

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande twee voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma of licentiaat in een ICT richting. 

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 3  maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

2) OF je hebt 2 jaar functierelevante ervaring met

·       het uitwerken van technische oplossingen, voorstellen van configuraties of architectuur, evalueren van bestaande softwarepakketten t.o.v. business behoeften

·       relationele databanken, Java, SQL, XML, databeheer, connecties tussen databank-systemen, ...

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), 0492 089 499).

Wat bieden we?

  • Je krijgt de mogelijkheid om bij te leren in een uitdagende werkomgeving waar je waardering krijgt voor het geleverde werk. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Jurgen Brems

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: