De functie in het kort

Ben je op zoek naar een vernieuwend doctoraat waarbij genetische tools ontwikkeld worden om het milieu en het beheer van visstocks te monitoren? Jouw taak bestaat er in om environmental DNA te gebruiken om de verspreiding en ecologie van belangrijke commerciële vissoorten in de Noordzee beter te begrijpen.

De belangrijkste uitdagingen van dit doctoraat zijn:

 • het optimaliseren van betrouwbare en reproduceerbare veld- en laboprotocols om eDNA uit sediment en water te isoleren, inclusief staalname op de Noordzee;
 • het ontwikkelen van soortspecifieke assays (bvb. tong) voor de snelle detectie en quantificatie van commercieel belangrijke vissoorten;
 • Het toepassen van high throughput sequencing en het gebruik van bio-informatica (ontwikkelen van workflows) voor het karakteriseren van pelagische en bentische gemeenschappen in de Noordzee op basis van eDNA.

Lees meer details over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

For English vacancy notice: see page 4 of  "extra documenten"

Wie zoeken we?

 • Je hebt een masterdiploma van Master of Science, Master in bio-ingenieurswetenschappen, Master in de biologie, Master in biotechnologie, of een vergelijkbaar niveau en achtergrond. Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/);
 • Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglement-doctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ;
 • Je bent geïnteresseerd in marien onderzoek en hebt grondige kennis van basis genetische analyses (DNA extractie, PCR, gel-electroforese) en kennis van geavanceerde DNA-technieken zoals qPCR, ddPCR, high throughput sequencing;
 • Je hebt een goede kennis van R en sterke interesse in bioinformatica;
 • Je bent gemotiveerd om een doctoraat te halen en je werk publiek te maken via A1 publicaties en presentaties op internationale bijeenkomsten;
 • Je bent bereid om extra financiering aan te vragen, e.g. FWO mandaat (daarbij word je ondersteund door ILVO medewerkers).

Wat bieden we?

We bieden je een 4-jarige PhD beurs gefinancierd door het EV-ILVO, in nauwe samenwerking met UGent.

 • De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw sociale zekerheid (bv. pensioen).

 • De functie is gesitueerd binnen de dynamische onderzoeksgroep Aquatisch Milieu en Kwaliteit van het ILVO, gevestigd te Oostende; je wordt omringd door gemotiveerde en gepassioneerde wetenschappers die toegepast onderzoek in de Noordzee uitvoeren;

 • Je promotor is Prof. Dr. Sofie Derycke, die de Marine Genomics-cel binnen de afdeling Aquatisch Milieu en Kwaliteit van ILVO in Oostende leidt; daarnaast is Sofie ook verbonden als professor aan de Vakgroep Biologie van de UGent.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Caroline Buyst

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten