Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je werkt mee aan het uitbouwen van een performant ICT-systeem voor de afdeling.  Je staat in voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe verwerkingsprogramma’s, voor de online monitoring en voor het opzetten van databanksystemen in GIS-omgeving, het opleveren van bestellingen PC’s, GSM’s, het oplossen van IT-problemen op Geotechniek, ….  Ook het verder uitbouwen van het ICT-platform voor DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen) voor de afdeling vormt een deel van de functie. 

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent (statutair) ambtenaar in rang B1 of een hogere rang binnen het Departement MOW.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang B1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Departement MOW én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement MOW en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante beroepservaring in een IT-gerelateerde functie.
 • Kennis van projectmanagement en de daarbij horende tools. Hierbij is ook kennis vereist inzake IT hardware en software o.a. o Besturingssystemen en platformen (Windows, ...)
  o GIS (ArcGIS, wfs…)
  o (Basis)kennis Visual Basic, PL/SQL, Java, Python scripting en databankstructuren: Postgresql/postgis, Oracle, Informix,..)
 • Goede kennis van en uitvoering ICT-raamcontracten is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met het besturingssysteem Windows en kennis Unix/Linux is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met de standaard technieken voor applicatieontwikkeling.
 • Kennis van Python, Java, GIS en databankstructuren is een pluspunt.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt overgeplaatst in de graad van programmeur (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B121. Je aanvangssalaris is minimaal 2.699,55 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Technologiepark Zwijnaarde 68, Gent 9052 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: