Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je staat de interne klanten bij op het vlak van informaticatechnologie via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening rond applicatiebeheer met als doel ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.

Je ondersteunt en volgt de informatietechnologie mee op binnen de afdeling Geotechniek en bent hiervoor het aanspreekpunt. Je neemt de dagelijkse operatonele IT-werking binnen de administratie en labo-omgevingen voor jouw rekening en je zorgt er voor dat informatica-applicaties en de hard/software-opstellingen vernieuwd worden.. Deze activiteiten worden uitgevoerd in eigen beheer en je doet dit in samenwerking met externe experten en leveranciers. Hoofdzakelijk zal je voor 80% ingezet worden op de werkvloer van de afdeling Geotechniek om het operationele ICT-gerelateerde aspect voor jouw rekening te nemen. Hiërarchisch zal je aangestuurd en ondersteund worden door de afdeling Algemene Technische Ondersteuning waarvoor je ongeveer 20% zal ingezet worden. Rapporteren doe je aan beide afdelingshoofden en het celhoofd van de cel ITO (IT-Ondersteuning).

De functie komt tegemoet aan een groeiende nood binnen het departement voor coördinatie en ondersteuning van ICT-projecten of business-projecten met een ICT-component, dit in samenwerking met en ter ondersteuning van de inhoudelijke experten.

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Departement MOW én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement MOW en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).
 • Je hebt een masterdiploma industrieel ingenieur in de elektronica/ICT.
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring met betrekking tot ICT-gerelateerde projectwerking.

Je hebt kennis en/of ervaring in meerdere van onderstaande kennisgebieden:

 • Kennis van de gangbare ICT-besturingssystemen, netwerk- en servertechnologie, databases.
 • Kennis van programmatietechnieken.
 • Kennis van standaarden en methoden, zoals ITIL, TOGAF, Prince2.
 • Ervaring met het formuleren, het coördineren en het opvolgen van ICT-programma’s/projecten (of bent bereid deze te verwerven).
 • Ervaring met de ICT-outsourcing bij de Vlaamse overheid: het formuleren van de ICT-noden en het evalueren van voorgestelde ICT-oplossingen (of bent bereid je hierin in te werken).
 • Ervaring met de Java en Visual Basic programmeertalen is een pluspunt.
 • Kennis van de software Oracle Apex en Mathlab is een pluspunt.
 • Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten (of bent bereid deze te verwerven).
 • Je bent bereid om als informaticus te functioneren als verbindingspersoon tussen het management en de interne ICT-klant en de technische experten.
 • Je bent bereid om als informaticus te functioneren in een onderzoeks/labo-omgeving met specifieke meetopstellingen en specifieke hard/software.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt overgeplaatst in de graad van informaticus (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A121. Je aanvangssalaris is minimaal 4.127,06 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplekken

Adres

Technologiepark Zwijnaarde 68, Gent 9052 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)
Adres

Koning Albert II-laan 20, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: