Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft 7 statutaire vacatures voor inspecteur Zorginspectie (bachelor). Deze worden ingevuld via interne horizontale mobiliteit met als scope het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Als inspecteur zorg jij voor een veilige en kwaliteitsvolle opvang en zorg in Vlaanderen: 

 • Je leest je in over de te controleren organisatie en vraagt, indien nodig, ontbrekende informatie op; 
 • Je gaat ter plaatse om de inspectie uit te voeren: je controleert de naleving van regelgeving en gemaakte afspraken bij organisaties, eenmanszaken of een individu (bv. de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget); 
 • Je maakt een verslag of een proces-verbaal op van je vaststellingen; 
 • Je zorgt voor de opvolging van je inspecties en gaat na of ze eventuele tekorten of aandachtspunten hebben aangepakt. 

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij. 

Wie ben jij?

 1. Je werkt als statutair ambtenaar binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  Of 
  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). 
 2. Je hebt minimaal 10 maanden beroepservaring met inspecties binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jouw voordelen

 • Je wordt overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit).
 • Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde rol of een hogere rang bent tewerkgesteld.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

ONBEKEND, THUIS BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sofie Vandezande

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: